Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thuỷ
Ngày gửi: 22h:34' 10-04-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:....../ ...../ 2016 Tuần : 1
Ngày giảng: 6A: ......./ ..... / 2016 Tiết : 1
6B: ......./ ..... / 2016

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
§1. TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- HS được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp. Nhận biết một tập hợp thuộc hay không thuộc một tập hợp đã cho.
2. Kỹ năng:
- HS biết viết tập hợp theo diễn đạt bằng lời. Biết sử dụng kí hiệu (,(.
Thái độ:
- Rèn luyện cho HS tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên :
- Thước thẳng, phiếu học tập.
2. Học sinh :
- Thước thẳng, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1. Ổn định tổ chức : Sĩ số: Sĩ số: 6A:..............; 6B.........................
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài mới:
Hoat động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu Toán 6

GV: Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở cần thiết cho bộ môn
GV giới thiệu nội dung của chương I như SGK.


- HS lắng nghe


Hoạt động 2: Làm quen với tập hợp

? Nhìn H1 SGK đọc tên các đồ vật trên mặt bàn.
GV: sách, bút đó gọi là: tập hợp các đồ vật.


? Hãy lấy thêm VD về tập hợp gần gũi với lớp học.
- HS: H1 gồm: Sách, bút

- HS lắng nghe- HS : + Tập hợp các quyển sách .
+ Tập hợp các cây bút.

1. Các ví dụ:
- Tập hợp HS lớp 6A .
- Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10.
- Tập hợp các chữ cái a, b, c, d

Hoạt động 3: Cách viết các kí hiệu


? Đặt tên các tập hợp bằng chữ gì.
GV đưa ra ba cách viết tập hợp A.
*Nhận xét xem:
Các phần tử của tập hợp được viết ở đâu ?
Giữa các phần tử có dấu gì?
Mỗi phần tử được liệt kê mấy lần?
Thứ tự các phần tử ra sao?
GV giới thiệu chú ý SGK/5
? Nêu tính đặc trưng của tập hợp A
Có mấy cách viết một tập hợp?

GV yêu cầu HS thực hiện ?1

? Hãy nhận xét đúng ?sai
? Nếu sai sửa lại cho đúng
GV cho HS làm ? 2
GV : Lưu ý HS có thể viết:
{N, H, A, T, R, A, N, G}
? Mỗi phần tử N và A đã liệt kê mấy lần?

? Hãy ghi các phần tử của tập hợp trong bài ?1 và bài ?2 vào hai vòng kín bên.


- HS: Chữ cái in hoa- HS lần lượt trả lời
+ Các phần tử được viết trong hai dấu {}
+ Ngăn cách bởi dấu “,” hoặc dấu “;”
+ Một lần

+ Thứ tự liệt kê tuỳ ý- HS trả lời

- HS : Có hai cách
+ HS đọc trong khung trang 5
- 1 HS đọc đề rồi lên bảng HS dưới lớp làm vào vở .
Nhận xét đúng sai.


- 1 HS đọc đề rồi lên bảng HS dưới lớp làm vào vở .

- HS: Phần tử N,A liệt kê 2 lần

- HS thực hiện

2.Cách viết.Các kí hiệu.
-Đặt tên tập hợp bằng chữ cái in hoa .
VD: A={0; 1; 2; 3}
Hay A={1; 2; 3; 0}
Hay A={x ( N /x<4}
0, 1, 2, 3 là các phần tử của tập hợp A
*Kí hiệu: (SGK/ 5)

*Chú ý: (SGK/ 5)

Để viết một tập hợp :
(SGK/5)? 1 D={0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}
Hay D={x ( N/ x < 7}
2 ( D ; 10 ( D? 2 {N, H, A, T, R, G}4. Củng cố:
GV: Một HS viết như sau đúng
 
Gửi ý kiến