Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 03/04/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thpt Chế Lan Viên
Ngày gửi: 22h:50' 31-03-2017
Dung lượng: 292.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Sở GD và ĐT Quảng Trị THỜI KHÓA BIỂU KHỐI SÁNG (ĐIỂM I)
Trường THPT Chế Lan Viên HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016– 2017 ( Áp dụng từ 03 / 4 / 2017 )


Thứ
 Lớp Tiết
12B1
12B2
12B3
12B4
10B1
10B2
10B3
10B4
Ghi
Chú



2


1
2
3
4
5
Chào cờ
Văn – C. Tân
Địa - C. Bích
Anh - T.Long Anh - T.Long
Chào cờ
Sinh – C. Liên
Văn – C. Tân
Anh – C.Anh
Anh – C.Anh
Chào cờ
Anh- T.Bút
Anh- T.Bút
Văn – C.Nghĩa
Văn – C.Nghĩa
 Chào cờ
Văn – C.Nghĩa Văn – C.Nghĩa
CD–C.Thường
Anh- T.Bút
Chào cờ
Địa – C.Bích
KNN - T.Đạt Anh- T.Bút
Hóa – T. Hải
Chào cờ
Anh - T.Long
Toán–T.Cường
Toán–T.Cường
KNN- T.Đạt
Chào cờ
Lý – C. Hòa
Sử- C.K.Yến
KNN - T.Đạt
Văn– C. Diệu
Chào cờ
KNN- T.Đạt Văn– C. Diệu
Văn– C. Diệu
CD–C.Thường




3


1
2
3
4
5
Toán –T.Tiến
Toán –T.Tiến
Lý – T. Kiên
CD–C.Thường

Hóa – T. Thành
Hóa – T. Thành
CD–C.Thường
Lý – T. Gia
Anh- T.Bút
Anh- T.Bút
Lý – T. Gia
Địa – T. Đạt
Lý – T. Kiên
Địa – T. Đạt
Anh- T.Bút
Anh- T.Bút

Lý – C. Hòa
Lý – C. Hòa Văn – C. Tân
Văn – C. Tân
Tin – C.Hường
Toán–T.Cường
Tin – C.Hường
Tin – C.Hường
Hóa–T.Thành
Hóa– T. Thành
Anh-C.Quyên
Anh-C.Quyên
Hóa – C.Thảo
Hóa – C.Thảo
CD–C.Thường
Hóa – C.Thảo
Hóa – C.Thảo
Anh-C.Quyên
Tin – C.Hường
Địa - T.Toàn




4


1
2
3
4
5
KCN- T.Kiên
Văn – C. Tân
Lý – T. Kiên
Địa - C. Bích

Lý – T. Gia
Địa – C. Bích
Văn – C. Tân
Văn – C. Tân

Toán–T . Lai
Toán–T . Lai
Lý – T. Gia
CD–C.Thường

Sử- C.K.Yến
KCN- T.Hùng
Văn – C.Nghĩa
Lý – T. Kiên

Văn – C. Tân
Tin – C.Hường
CD–C.Thường
Toán-C.Nhung
Toán-C.Nhung
Văn – C.Nghĩa Văn – C.Nghĩa
Địa – C.Bích
Sử- C.K.Yến
CD–C.Thường
Địa – C.Bích
Anh-C.Quyên
Sử- C.K.Yến
Tin – C.Hường
Tin – C.Hường
Toán-C.Nhung
Toán-C.Nhung
Tin – C.Hường
Anh-C.Quyên
Sử- C.K.Yến




5


1
2
3
4
5
Văn – C. Tân
Văn – C. Tân
Anh - T.Long
Hóa – T. Thành

Toán–TV. Bình
Toán–TV. Bình
Tin - C. Thi
Văn – C. Tân

Toán–T . Lai
Toán–T . Lai
Hóa – T. Thành
Tin - C. Thi

Anh- T.Bút
Hóa – T. Thành
Toán–TV. Bình
Toán–TV. Bình
Sử- C.K.Yến
Anh- T.Bút
Anh- T.Bút

Anh - T.Long Anh - T.Long
Sử- C.K.Yến

Toán-C.Nhung
Toán-C.Nhung
Hóa – C.Thảo

Hóa – C.Thảo
Sử- C.K.Yến
Toán-C.Nhung






6


1
2
3
4
Toán –
 
Gửi ý kiến