Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thu Hương
Ngày gửi: 22h:36' 20-03-2017
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: Tiết PPCT
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 6
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
-Củng cố, kiểm tra kiến thức đã học về tác giả Nguyễn trãi, Trương Hán Siêu; tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, Phú sông Bạch Đằng.
-Nắm được các kiến thức trọng tâm về văn thuyết minh (Mục đích, yêu cầu, phương pháp thuyết minh).
2. Kỹ năng
-Vận dụng kiến thức đã học viết 1 bài văn thuyết minh (văn học) chuẩn xác hấp dẫn.
3. Thái độ.
-Có ý thức ôn tập trau dồi kiến thức.
-Có thái độ đúng đắn, nghiêm túc khi kiểm tra.
II. Chuẩn bị
-HS: Ôn tập
-GV: SGK, SGV, giáo án.
III. Phương pháp
-Gv cho HS ghi chép đề. (GV chép đề lên bảng)
-HS: Làm bài tại lớp (90 phút)
IV. Ma trận bài viết số 6
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra)
Chủ đề/ Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao


Chủ đề 1


Nắm được kiến thức cơ bản về tác giả Nguyễn Trãi, tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo.
-Hiểu được thế nào là “áng thiên cổ hùng văn”
-Giải thích vì sao BNĐC được coi là áng thiên cổ hùng văn

.


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

3 điểm
3.0 điểm
30%
1 câu
3.0 điểm
30%

Chủ đề 2:

-Ghi lại đoạn thơ thứ 1 của bài thơ “Bình Ngô Đại Cáo”

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

1
2.0 điểm
20%

1 câu
2.0điểm
20%

Chủ đề 3:
Làm văn: Thuyết minh
-Năm được kiến thức cơ bản về văn thuyết minh
-Hiểu được cách vận dụng các phương pháp TM

Vận dụng các phương pháp thuyết minh để thuyết minh về Trương Hán Siêu và TP “Phú sông Bạch Đằng”


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

5.0 điểm
50%
1 câu
50 điểm
50 %

Tổng số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1 câu
2.0
20%
1 câu
3.0 điểm
30%

1 câu
5.0 điểm
50%

3 câu
10 điểm
100%


V. Biên soạn đề kiểm tra
Câu 1: (3 điểm): Giải thích tại sao Đại Cáo Bình Ngô được coi là “áng thiên cổ hùng văn” của dân tộc?

Câu 2: (2 điểm) Chép lại theo tái nhớ đúng chính tả đoạn 1 của bài thơ Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi.

Câu 3: (5 điểm)Viết 1 bài văn thuyết minh về tác giả Trương Hán Siêu và TP “Phú sông Bạch Đằng”.

VI: Đáp án, biểu điểm.
Câu 1: (3 điểm)Học sinh cần nêu được những ý chính sau:
* Giải thích thế nào là “áng thiên cổ hùng văn”: Là áng văn hùng tráng, có giá trị được lưu truyền từ nghìn đời. (0.5 điểm)
*Vì sao gọi BNĐC là áng thiên cổ hùng văn:(2.5 điểm)
-Bình Ngô Đại Cáo là bài cáo mang tính chất quốc gia trọng đại. Là áng văn yêu nước lớn của thời đại, là bản tuyên ngôn về chủ quyền độc lập dân tộc, bản cáo trạng tội ác kẻ thù, bản hùng ca về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (0.5 điểm)
-Tính chất hùng tráng còn được thể hiện trong qui mô, bố cục của bài cáo: áng văn dài, nội dung lớn, được chia làm bốn đoạn được đánh số như trong văn bản, mỗi đoạn đều có trọng tâm riêng (CM: Nêu ND của 4 đoạn) (1.0 điểm)
-Bài cáo còn nêu cao tư tưởng nhân nghĩa để khẳng định đạo lí ngàn đời của nhân dân Việt Nam. (0.5 điểm)
-Nghệ thuật xuất sắc: lời văn biền ngẫu hùng tráng, phép đối kết hợp với cấu trúc câu của loại phú cận thể tạo nên tiết tấu mạnh mẽ, thể hiện được cảm xúc mạnh mẽ, hào sảng. (0.5 điểm)

Câu 2: (2.0 điểm) Học sinh cần đảm bảo những yêu cầu sau:
-
 
Gửi ý kiến