Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Hải
Ngày gửi: 15h:26' 20-03-2017
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN THẠNH
CHI BỘ KHÓM 4
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Khóm 4, ngày 11 tháng 3 năm 2017BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN
Học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Họ và tên: Lê Văn Hải
Chức vụ, cơ quan, đơn vi công tác: Bí thư
Sinh hoạt đảng tại chi bộ: Chi Bộ khóm 4.
Sau khi được học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bản thân tôi nhận thức được một số vấn đề:
1/- Thực trạng:
- Thành tựu: Nền kinh tế vượt qia nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiền lực được năng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổ định, lam phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ họp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, 5 năm sau cao hơn 5 năm trước. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng.
- Hạn chế: Tuy nhiên, đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm.
- Nguyên nhân của hạn chế:
+ Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia. Nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại và sản xuất. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động làm cho mặt trái của chính sách kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế bọc lộ nặng nề hơn.
+ Khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; các nước lớn cạnh tranh quyết liệt giành ảnh hưởng trong khu vực. Tình hình phức tạp, căng thẳng ở Biển Đông đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
+ Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vẫn chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần nhưng còn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn rất nhiều khó khăn. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn nền kinh tế còn thấp. Thề chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm chưa hoàn thiện, chưa có cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, tiếp tục là những yếu tố cản trở phát triển. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm.
+ Nhiều hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa xã hội còn chậm khắc phục. Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn bất cập.
+ Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… chưa được ngăn chặn và đẩy lùi; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp
 
Gửi ý kiến