Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra đại số 7 chương 4 từ bài 1 đến bài 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Hồng Trung
Ngày gửi: 15h:24' 20-03-2017
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người

Đề kiểm tra chương 4 đại số lớp 7
(Thời gian làm bài 45 phút)
ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức tại x = 2; y = -1 là
A. 12,5 B. 1 C. 0 D. 10
Câu 2 : Bậc của đơn thức – x2y2(-xy4) là
A. 4 B. 6 C. 8 D. 9
Câu 3: Kết quả của là
A. B. C. D. 
Câu 4: Kết quả của phép tính là
A. B. C. 4x6y4 D. -4x6y4
Câu 5 :Trong các đơn thức sau : – 2xy5 ; 7 ; - 3x4y ; 6x y5; x4y; 0. Số các cặp đơn thức đồng dạng là:
A.1 B.2 C. 3 D.4
Câu 6: Bậc của đa thức A = x4y4 – 5xy + 3 – x4y4 là:
A. 8 B. 16 C. 2 D 10
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 6: (1,5 điểm)
Thu gọn và tính giá trị của biểu thức:
A= (x2 + xy –y2) - x2 – 4xy - 3y2 tại x= 0,5 và y= -4
Câu 7:( 2 Điểm )
Thu gọn đơn thức, tìm hệ số và bậc của đơn thức sau: B = 
Câu 8: (3 điểm):
Cho hai đa thức P = 3x2 y – 2x + 5xy2 – 7y2
và Q = 3x2y – 7y2 – 9x2y – x
Tính P + Q; P - Q
Tìm bậc của đa thức tổng và đa thức hiệu thu được.
Câu 9: ( 0,5 điểm )
Tính giá trị của đa thức C = a2 + 2ab + b2 tại a + b = 10
Bài làm
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 
Gửi ý kiến