Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy của giáo viên (Tiết 3) Năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:21' 20-03-2017
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 20 tháng 3 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy của giáo viên (Tiết 3)
Năm học 2016-2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;
Căn cứ kế hoạch số 19/KH-THLN ngày 18/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu về Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017;
Căn cứ kế hoạch số 20/KH-THLN ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu về Kế hoạch kiểm tra giáo viên năm học 2016-2017;
Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy (Tiết 3) của giáo viên năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1. Ông: Thái Bá Tuấn, Phó hiệu trưởng - Tổ trưởng;
3. Bà: Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ trưởng tổ 1 - Thành viên;
3. Bà: Vy Nữ Huỳnh Doanh, Tổ Phó tổ 2-3 - Thành viên;
4. Bà: Trần Thị Kim Nhung, Tổ phó Tổ 4-5 - Thành viên.
Điều 2. Tổ trưởng Tổ kiểm tra có nhiệm vụ lên lịch dạy, phân công, điều động các thành viên trong tổ tiến hành dự giờ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
Thời gian dự giờ từ lúc 07 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2017 đến hết ngày 07 tháng 4 năm 2017 và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
Điều 4. Các giáo viên được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: CM, Tuấn (2 bản).
HIỆU TRƯỞNG
Cao Thống Súy


 
Gửi ý kiến