Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Chung
Ngày gửi: 10h:36' 20-03-2017
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Bài: 25- Tiết: 101
Tuần dạy: 27
BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
(Luận học pháp)
- La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp -
I .MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Những hiểu biết bước đầu về thể tấu.
- Quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.
- Đặc điểm hình thức của văn bản.
2. Kĩ năng:
- Đọc hiểu một văn bản viết theo thể tấu.
- Nhận biết, phân tích trình bày luận điểm trong văn bản diễn dịch, quy nạp, cách sắp xếp và trình bày luận điểm trong văn bản.
3. Thái độ: Nhận thức được phương pháp học tập đúng, kết hợp học với hành.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Khái niệm thể tấu.
- Quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.
- Đặc điểm hình thức của văn bản.
- Đọc hiểu một văn bản viết theo thể tấu.
- Nhận biết, phân tích trình bày luận điểm trong văn bản diễn dịch, quy nạp, cách sắp xếp và trình bày luận điểm trong văn bản.
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Nghiên cứu bài, bảng phụ.
2. Học sinh: Soạn bài theo hướng dẫn của gv.
IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
2. Kiểm tra miệng:
? Đọc thuộc lòng và diễn cảm văn bản “Nước Đại Việt ta”?
- Hs đọc diễn cảm (4đ)
?Quan niệm về độc lập dân tộc và lãnh thổ của Nguyễn Trãi trong bài “Nước Đại Việt ta”được thể hiện ở các yếu tố nào? (4đ)
- Nền văn hiến riêng
- Lãnh thổ riêng
- Phong tục riêng
- Lịch sử, chế độ riêng
=> Gv kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs (2đ)
3. Tiến trình bài học: (35p)

Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học

* HĐ 1: Vào bài ( 1p), Gv giới thiệu bài.
* HĐ 2: (7p) Gv hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chú thích.
- Đọc với giọng khúc chiết, rõ ràng, chậm rãi, chân tình.
- Gv đọc mẫu 1 đoạn, hs đọc -> GV nhận xét.
? Hãy cho biết đôi nét về Nguyễn Thiếp?
? Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm? Văn bản này là một phần của tác phẩm nào? Nó nằm ở vị trí nào trong tác?
- Hs trả lời, gv chốt ý.
? Tác phẩm được viết bằng thể loại nào? Thể loại này có đặc điểm gì?
- Kiểm tra một số chú thích, lưu ý nhấn mạnh 2,3,6,7.
? Văn bản này có thể chia làm mấy đoạn? Nội dung?
- Từ đầu đến “ … tệ hại ấy”: Bàn về mục đích của việc học.
- Tiếp đến “... chớ bỏ qua”: Bàn về cách học.
- Đoạn cuối: Tác dụng của việc học chân chính.
* HĐ2: (22 phút) Hướng dẫn HS đọc tìm hiểu văn bản
? Đọc câu đầu và giải thích ý nghĩa của câu này?
- Ngọc không mài thì không thể thành đồ vật cũng giống như người mà không học thì không biết rõ đạo.
? Luận điểm “Mục đích của việc học” được trình bày bằng mấy luận cứ?
- Bằng 2 luận cứ:
+ Luận cứ 1: nêu ra mục đích chân chính của việc học.
+ Luận cứ 2: phê phán thực trạng tiêu cực của việc học.
? Theo tác giả, học là để biết rõ đạo. Vậy đạo là gì? Từ đó cho biết mục đích của việc học chân chính là gì?
- Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Vậy học để biết đạo nghĩa là học cách làm người.
? Theo tác giả, thế nào là việc học sai trái lệch lạc?
- Học hình thức hòng cầu danh lợi ...
? Thế nào là học hình thức, cầu danh lợi? hãy nêu những biểu hiện của lối học hình thức, học cầu danh mà em thấy?
+ Học hình thức: học thuộc từng chữ, câu, đoạn, bài mà không hiểu nội dung (học vẹt - có danh mà không có chất).
- Học cầu danh lợi: là học chỉ nhằm có danh tiếng, được nhàn hạ, có nhiều lợi lộc.
? Phê phán lối học hình thức, cầu danh xong tác giả còn chỉ ra hậu quả của nó. Đó là hậu quả gì?
- Chúa tầm thường, thần nịnh hót
 
Gửi ý kiến