Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:51' 20-03-2017
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
I. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
* HS biết:
- Thể tích, chiều dài của một vật rắn tăng lên khi nóng lên, giảm đi khi lạnh đi.
- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
* HS hiểu:
- HS giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất rắn.
1.2/ Kĩ năng:
* HS thực hiện được:
+Biết đọc biểu bảng để rút ra kết luận cần thiết.
*HS thực hiện thánh thạo:
+ Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất rắn để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.
1.3/ Thái độ:
-Thói quen:
Rèn tính cẩn thận, trung thực, ý thức tập thể trong việc thu thập thông tin trong nhóm.
- Tính cách: yêu thích bộ môn
2. NỘI DUNG HỌC TẬP :
- Thể tích, chiều dài của một vật rắn tăng lên khi nóng lên, giảm đi khi lạnh đi.
- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
3. CHUẨN BỊ:
3.1- Giáo viên: Giáo án – SGK – SBT . Quả cầu kim loại, vòng kim loại, đèn cồn.
3.2- Học sinh: Nội dung bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
+ Tìm hiểu cách làm thí nghiệm hình 18.1
+ Trả lời các câu hỏi từ C1 ( C7
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/Ổn định: Kiểm diện HS
4.2/ Kiểm tra miệng :
4.3/Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG 1(2ph)
(1)Mục tiêu:
-Kiến thức: Tổ chức tình huống học tập.
-Kỹ năng:
(2)Phương pháp và phương tiện dạy học:
(3)Các bước của hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
 NỘI DUNG BÀI HỌC

Tổ chức tình huống học tập.
GV: Đặt vấn đề như phần mở đầu bài 18 SGK/58.


 HOẠT ĐỘNG 2(15ph)
(1)Mục tiêu:
-Kiến thức: TN về sự nở vì nhiệt của chất rắn
-Kỹ năng:
(2)Phương pháp và phương tiện dạy học: TN, HĐN.
(3)Các bước của hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
 NỘI DUNG BÀI HỌC

: Thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của chất rắn.
GV: Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm hình 18.1
GV: Cho HS làm thí nghiệm theo 4 nhóm.
HS: Làm thí nghiệm hình 18.1theo các bước như SGK/58
GV: Yêu cầu HS thảo luận câu C1 và C2
HS: Đại diện nhóm trả lời câu C1 và C2
HS: Nhận xét, bổ sung, hoàn thành câu trả lời đúng.
GV: Chốt lại câu trả lời.

I. Làm thí nghiệm:
(Hình 18.1 SGK/58)
C1: Qủa cầu nở ra khi nóng lên.

C2 quả cầu co lại khi lạnh đi.


 HOẠT ĐỘNG 3(10ph)
(1)Mục tiêu:
-Kiến thức: Rút ra kết luận.
-Kỹ năng:
(2)Phương pháp và phương tiện dạy học:
(3)Các bước của hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
 NỘI DUNG BÀI HỌC

* Rút ra kết luận.
GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ C3
HS: Điền từ thích hợp vào câu C3.
HS: Nhận xét.
GV: Giới thiệu bảng sự nở vì nhiệt của chất rắn.
GV: Yêu cầu HS so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau.
HS: Thực hiện câu C4
GV:Tổ chức cho HS nhận xét,hoàn thànhC4.
GV: Yêu cầu HS trả lời các câu câu hỏi sau đây:
+ Chất rắn nở ra khi nóng lên thì thể tích hoặc chiều dài của vật sẽ thay đổi như thế nào?
HS: Thể tích tăng, chiều dài tăng.
+ Khi thể tích của vật tăng, lúc đó thì khối lượng riêng của chất đó sẽ như thế nào? Tăng hay giảm vì sao?
HS: Khi thể tích tăng thì khối lượng riêng của chất đó sẽ giảm và ngược lại. Vì: Từ công thức D = m/V ta thấy D và V tỉ lệ nghịch với nhau.
GV: Khẳng định lại ý trên.

II. Trả lời câu hỏi:
 
Gửi ý kiến