Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, GIÁO DỤC KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ánh Nguyến Hyunie
Ngày gửi: 23h:45' 19-03-2017
Dung lượng: 25.6 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
NGUYÊN TẮC DẠY HỌC
Khái niệm
Nguyên tắc dạy học là một hệ thống nhiều luận điểm, mỗi nguyên tắc nhấn mạnh một khía cạnh của quá trình dạy học. Nói cách khác nguyên tắc dạy học là luận điểm cơ bản cần phải dựa vào khi giảng dạy những vấn đề khoa học.
Vai trò
Nguyên tắc dạy học đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học vì nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của một trường, một cơ sở giáo dục cụ thể nào đó mà thực chất nó quyết định chất lượng “sản phẩm” của nền giáo dục lấy các nguyên tắc dạy học đó làm nền tảng. Vì lẽ đó, mỗi giáo viên cần hiểu rõ và biết vận dụng tốt hệ thống các nguyên tắc dạy học vì nó hầu như chi phối toàn bộ nội dung và hình thức dạy học.
Mở rộng
Tính giáo dục bao hàm tính không phản giáo dục, không đi ngược với lợi ích dân tộc và không ủng hộ cái xấu. Đây là tính chất vô cùng quan trọng vì nó giúp định hình nhân cách và đạo đức cho người học sau này khi các em bước vào đời.
Tính khoa học thể hiện qua khối lượng kiến thức trong bài giảng của giáo viên phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và khoa học.
NGUYÊN TẮC: ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, GIÁO DỤC KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.
KHÁI NIỆM
Giáo dục tư tưởng
Tại Lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13-9-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài nói quan trọng về nhiệm vụ của người thầy giáo với sự nghiệp giáo dục đào tạo.Người chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Từ xưa đến nay, giáo dục đã được coi công cụ,  phương thức truyền bá tư tưởng chính trị,  đường lối chính sách và duy trì vị trí xã hội của các giai cấp thống trị.
Nước ta là một nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội do đó, nền giáo dục tư tưởng là nền giáo dục tư tưởng theo xã hội chủ nghĩa
Giáo dục tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa là giáo dục ý thức và hành động của mỗi người đạt được sự thống nhất trong nhận thức, sao cho phù hợp với nguyên tắc, tư tưởng chính trị và đạo đức Xã Hội Chủ Nghĩa.
Giáo dục khoa học
Khoa học: Là một hệ thống tri thức về của tự nhiên, xã hội và tư duy, về những qui luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống này được hình thành, phát triển trên cơ sở thực tiễn (nhu cầu) xã hội (con người)
Giáo dục khoa học là một lĩnh vực chuyên ngành của khoa học xã hội nghiên cứu các quy luật, bản chất của quá trình hình thành nhân cách trên cơ sở thiết kế mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức quá trình giáo dục nhằm đạt kết quả tối ưu trong những điều kiện xã hội nhất định
Giáo dục nghề nghiệp
Dạy nghề là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học.
Đi song hành giữa giáo dục nghề nghiệp là giáo dục hướng nghiệp:
Giáo dục hướng nghiệp là những tác động định hướng nghề nghiệp cho học sinh nhằm giúp cho các em lựa chọn một nghề phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của cá nhân và phù hợp với yêu cầu về nhân lực của thị trường lao động.
PHƯƠNG PHÁP THỐNG NHẤT TƯ TƯỞNG VÀ KHOA HỌC
“PGS – TS Trần Hữu Tá chia sẻ, giáo dục là một nghệ thuật, đồng thời là một khoa học, người giáo viên phải luôn luôn nắm sát tâm lý tư tưởng của học trò, không được phép buông lơi để rồi có những biện pháp sư phạm thích hợp.”
Giáo dục về mặt tư tưởng và khoa học có mối lên hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau.
Cho học sinh học tập theo phương pháp tự khám phá giúp học sinh tìm ra ưu nhược điểm của bản thân. Cụ thể là đặt các câu hỏi mang tính gợi mở và định hướng cho quá trình khám phá lời giải nhằm mục đích rèn luyện tư duy logic, suy luận chặt chẽ và tự tin khám phá kiến thức từng bước một.
Phát triển những năng lực trí tuệ chung như phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,..một cách khoa học để hình thành những phẩm chất mới của đối tượng giáo dục như tính ngăn nắp, kỉ luật, tính phê phán và thói quen tự kiểm tra…
Giảm bớt tính mô tả của giáo trình, tăng tính
 
Gửi ý kiến