Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án sinh hoạt kỹ năng giao tiếp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày gửi: 18h:16' 19-03-2017
Dung lượng: 33.8 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc
Nguyễn Hữu Cảnh.

GIÁO ÁN CHỦ NHIỆM TUẦN 5
(từ ngày 13/03/2017-17/03/2017)

-Giáo viên hướng dẫn:Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Họ tên giáo sinh :Nguyễn Thị Kim Anh.
-Trường THPT : Nguyễn Hữu Cảnh.
- Lớp chủ nhiệm:10A2
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm giúp cho học sinh trở thành người có ích cho xã hội. Giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và những mặt chưa tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong học tập.
- Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của trường, lớp.
- Về rèn luyện, kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh nếp sống tập thể, có tinh thần, trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể lớp và ttrong cuộc sống. Giúp học sinh thấy được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống và biết cách để cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân.
II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP
1. Thuận lợi:
- Nhìn chung lớp ngoan, có tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu trong học tập và các phong trào nhằm xây dựng lớp đoàn kết, đưa lớp đi lên.
- Học sinh chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường, hoà đồng, giúp đỡ nhau trong học tập để cùng nhau tiến bộ.
- Đa số học sinh chuyên cần, nề nếp, tác phong nghiêm túc.
- Giữ gìn vệ sinh lớp học tương đối sạch sẽ.
- Đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
2. Khó khăn:
- Một số học sinh còn chưa tự giác trong học tập, chưa hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Một số hoạt động của lớp chưa lôi kéo đông đủ các em tham gia.
III. NỘI DUNG SINH HOẠT
Thời gian
Nội dung công việc
Biện pháp tổ chức

3 phút
Hoạt động 1: Ổn định lớp
- Ổn định trật tự, kiểm tra sĩ số.
- Nhấn mạnh mục đích yêu cầu : Tổng kết đánh giá tuần học vừa qua, từ đó đánh giá tình hình học tập và rèn luyện của học sinh đưa ra biện pháp khắc phục trong tuần sau.

- Giáo viên kết hợp với ban cán sự lớp nhắc nhở.
- Giáo viên phát biểu có nhấn mạnh.


15 phút

Hoạt động 2. Nghe báo cáo tình hình lớp
- Điểm thi đua của từng tổ, từng học sinh trong tuần vừa qua.

a. Học tập
- Thống kê đánh giá nhận xét của giáo viên bộ môn trong sổ đầu bài: Lớp đạt 100% điểm tối đa.
- Thống kê trong sổ kỷ luật: Học sinh học bài và làm bài đầy đủ
- Nghe tổ trưởng báo cáo những học sinh đạt điểm 9, điểm 10.


b. Chuyên cần
- Lớp đi học đầy đủ, không có học sinh vắng và đi trễ.
c. Kỷ luật
-Tốt, chấp hành nghiêm túc nội qui của trường, lớp.


d. Đạo đức - tác phong
- Tốt, không có học sinh vi phạm;
e. Vệ sinh
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt.-Tuyên dương tổ, học sinh có số điểm thi đua cao nhất, đồng thời nhắc nhở. Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hình thức xử phạt hợp lý đối với tổ, học sinh có điểm thi đua thấp nhất.(trừ điểm thi đua, lao động, kiểm điểm)

-Tuyên dương tập thể lớp, đồng thời nhấn mạnh cần cố gắng duy trì và phát huy.

-Biểu dương những cá nhân thực hiện tốt để làm gương cho lớp.-Nhấn mạnh lớp cần duy trì và phát huy.
-Tuyên dương và yêu cầu lớp tiếp tục phát huy.

- Cần duy trì và phát huy.

15-20 phút
Hoạt động 3: Sinh hoạt kỹ năng“Giao tiếp”Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh


Giao tiếp là gì?
- Đưa ra các ví dụ và đặt ra các câu hỏi gợi mở
 
Gửi ý kiến