Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thanhphohcm hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Liên
Ngày gửi: 01h:36' 19-03-2017
Dung lượng: 123.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Lóp : H442
Họ và Tên : Nguyễn Thị Bích Liên
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
MÔN: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
THẢO LUẬN
BÀI LÀM


Câu 1: Tại sao nói “QLHCNN là hoạt động thực thi quyền hành pháp”? Anh (chị) hãy giải thích và cho ví dụ minh họa?
Khái niệm Quản lý hành chính nhà nước : là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quyền hành pháp là: quyền tổ chức và hướng dẫn triển khai thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống thực tế, là một bộ phận tạo thành cơ cấu quyền lực nhà nước. Một cách đơn giản nhất quyền hành pháp được hiểu là quyền thi hành pháp luật. Quyền hành pháp bao gồm 2 tính chất (tính chấp hành và tính hành chính)
Hoạt động QL HC NN là do cơ quan HC NN tiến hành quyền hành pháp: Vì cơ quan hành chính nhà nước (chủ thể của hoạt động quyền lực nhà nước) do cơ quan quyền lực nhà nước bầu ra, vì vậy hoạt động của CQ QL HC NN luôn mang tính chấp hành và điều hành (thực thi quyền hành pháp).
Cấu trúc của quyền hành pháp: Q hành pháp là sự thống nhất của 2 quyền đó là quyền lập qui và quyền hành chính.
Quyền lập qui: là việc xây dựng và ban hành văn bản QP PL và VB dưới luật
Quyền hành chính: là quyền tổ chức QL điều hành giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong QL HC NN dựa trên qui định của pháp luật
Quyền lập qui là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền hành chính, thực hiện quyền hành chính là điều kiện để sửa đổi quyền lập qui
Cụ thể hóa quyền hành chính: CQ QL HC NN tiến hành các hoạt động:
Hoạt động lập qui: trang 9
Hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính: trang 12
Hoạt động kiểm tra đánh giá: trang 12
Hoạt động cưỡng chế hành chính: trang 13
Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày chủ thể, khách thể QLHCNN? Bài tập về khách thể?
Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước bao gồm:
- Các cơ quan hành chính Nhà nước:
+ Các cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung: gồm chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quản lý tổng hợp tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên phạm vi toàn quốc hay trên từng địa bàn lãnh thổ
+ Các cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền riêng: bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND có thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực cụ thể
Những người được nhà nước trao quyền
+ Cán bộ được trao quyền để lãnh đạo, đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước khi được bầu, phê chuẩn, tuyển dụng
+ Cán bộ, công chức được trao quyền chuyên môn
+ Lực lượng vũ trang
Những người được nhà nước ủy quyền
+ Tình nguyện viên về TT ATGT
Khách thể của quản lý hành chính nhà nước
Là những gì mà chủ thể hướng đến, tác động đến mong muốn đạt được. Đó là trật tự quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
Câu 3:
Phân biệt khiếu nại và tố cáo?
Tiêu chí
Khiếu nại
Tố cáo

Người khiếu nại- tố cáo
Cá nhân, CQ, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Cá nhân

Đối tượng bị KN- TC
Quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức
Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào gây thiệt hại đe dọa đến lợi ích cá nhân, tổ chức, nhà nước

Mục đích
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trực tiếp của người khiếu nại.
bảo vệ lợi ích của Nhà nước,
 
Gửi ý kiến