Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề ki cuối hk 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Loan
Ngày gửi: 21h:27' 18-03-2017
Dung lượng: 863.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người


KIỂM TRA HỌC KÌ I


Họ và tên:…………………
Lớp:……………
 Môn: Tiếng Việt Lớp 2

Thời gian: 90 phút
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Gv chấm


Điểm đọc: ……………
Điểm viết: ……………
Điểm chung: …………..

A.KIỂM TRA ĐỌC:
I.Đọc thành tiếng: (6 điểm) Có đề kèm theo.
II.Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm)
Đọc thầm bài văn sau: Mẹ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Trần Quốc Minh

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây :
1. (0.5 đ) Bài thơ trên của tác giả nào ?
A. Phạm Hổ.
B. Trần Quốc Minh.
C. Trần Đăng Khoa.
2. (0.5 đ) Trong bài thơ trên những chữ nào phải viết hoa ?
A. Chữ cái đầu mỗi câu; tên tác giả .
B. Viết hoa tùy ý.
C. Tên tác giả.


3. (1,0 đ) Câu thơ nào nói lên hình ảnh đêm hè rất oi bức ?
A. Con ve cũng mệt vì hè nắng oi .
B. Nhà em vẫn tiếng ạ ời.
C. Lặng rồi cả tiếng con ve.
4. (1,0 đ) Mẹ đã làm gì để con ngủ ngon giấc?
A. Ru con ngủ.
B. Hát cho con ngủ.
C. Hát; đưa võng và quạt.
5. (1,0 đ) Câu: “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời” thuộc kiểu câu nào?
A. Ai làm gì?
B. Ai thế nào?
C. Ai là gì?

B.KIỂM TRA VIẾT:
I. Chính tả : (5 điểm) Bài viết: Gà “tỉ tê” với gà ( Sgk Tiếng Việt 2 Tập 1- Trang 141)
Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn từ “Khi gà mẹ thong thả ….đến mồi ngon lắm!”
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

II. Tập làm văn (5 điểm )
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu kể về con vật nuôi nhà em.

Bài làm
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ


 
Gửi ý kiến