Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kê hoạch pcgd-xmc 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Nhơn
Ngày gửi: 12h:45' 17-03-2017
Dung lượng: 174.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ BÌNH LÃNG
Ban chỉ đạo PCGD-XMC

Số : 04 /KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Lãng, ngày 09 tháng 01 năm 2017


KẾ HOẠCH
Phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2017

Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, XMC;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BDGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v qui định về điều kiện đảm bảo và nội dung qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Thực hiện nhiệm vụ PGD-XMC của đơn vị, từng bước nâng cao kết quả phổ cập đã đạt được, BCĐ PCGD-XMC xã Bình Lãng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2017 như sau:
I/ MỤC TIÊU
- Duy trì xã đạt các chuẩn Quốc gia PCGD-XMC và PCGDMNTNT, nhất là củng cố chuẩn quốc gia PCGD THPT năm 2017 và cho những năm sau.
- Nâng cao mặt bằng dân trí của xã.
- Thực hiện Xã hội hóa giáo dục mọi người cùng nhau học tập, mọi người cùng nhau chăm lo sự nghiệp giáo dục.
II/ NỘI DUNG CƠ BẢN
1/ Kế hoạch chung
a/ Điều tra
- Điều tra, rà soát và cập nhật đối tượng từ 0 đến còn sống trên địa bàn Xã. Cập nhật đầy đủ các đối tượng trong một hộ, cập nhật đúng tình trạng cư trú, sắp sếp theo thứ tự hộ liền kề.
b/ Hồ sơ
- Thực hiện hồ sơ PC đủ nội dung, đủ loại, đúng mẫu, sạch, dễ rà soát và kiểm tra.
- Lưu trữ hồ sơ cẩn thận, khoa học, dễ tra cứu và khai thác.
c/ Thống kê, báo cáo
- Thực hiện thống kê báo cáo đúng qui định.
d/ Duy trì sỉ số
- Hạn chế đối tượng PC lưu ban, bỏ học.
- Lên kế hoạch và thực hiện vận động đối tượng PC bỏ học trở lại lớp.
- Vận động học sinh đi học nghề hệ trung cấp.
- Vận động và mở lớp PCGD-XMC.
2/ Kế hoạch cho từng loại phổ cập
a/ Phổ cập giáo dục xóa mù chữ (PCGD XMC)
- Điều tra, rà soát đối tượng 15-60 tuổi trên địa bàn xã
- Tiếp tục củng cố hồ sơ PCGD XMC theo hướng đúng, sạch, dễ rà soát và kiểm tra
- Sắp xếp các loại hồ sơ theo đúng thứ tự, khoa học
- Thực hiện thống kê, báo cáo đúng qui định.
- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia PCGD XMC mức độ 2.
b/ Phổ cập giáo dục tiểu học (PCGD TH)
- Điều tra, rà soát đối tượng 6-14 tuổi trên địa bàn xã
- Tiếp tục củng cố hồ sơ PCGD XMC theo hướng đúng, sạch, dễ rà soát và kiểm tra.
- Thực hiện tốt phong trào ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường .
- Huy động trẻ từ 7 đến 14 tuổi bỏ học trở lại lớp nếu có.
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ 100%.
- Phấn đấu duy trì 100% số ấp trong xã đạt chuẩn Quốc gia PCGDTH
- Nâng cao tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học.
- Phấn đấu không có học sinh bỏ học, không có học sinh lưu ban, huy động học sinh khuyết tật ra lớp.
- Tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% số còn lại nếu có phải còn học trong trường tiểu học.
- Hiệu quả đào tạo bậc tiểu học đạt 98% trở lên
- Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia PCGD TH mức độ 3.
c/ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD THCS)
- Điều tra, rà soát đối tượng 11-18 tuổi trên địa bàn, xác định đối tượng chuyển đi, chuyển đến, tạm trú, tạm vắng, đối tượng bỏ địa phương, đối tượng khuyết tật bệnh và cập nhật vào phiếu điều tra, sổ theo dõi, phần mềm và các loại danh sách khác.
- Cập nhật trình độ đối tượng phổ cập vào phần mềm, và các loại hồ sơ.
- Tiếp tục củng cố hồ sơ PCGD THCS theo hướng đúng, sạch, dễ rà soát và kiểm tra.
- Sắp xếp các loại hồ sơ theo đúng thứ tự, khoa học, thống kê báo cáo đúng qui định.
- Huy động 100% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học năm qua vào lớp 6.
- Hạn chế tối đa số học sinh trong các trường THCS, THPT,TDN,THCN bỏ học.
- Huy động trẻ từ 11 đến 18 tuổi đã bỏ học trở lại các lớp
 
Gửi ý kiến