Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị thu hương
Ngày gửi: 08h:50' 16-03-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn, 20/08/2015 tuần: 1,2
Ngày dạy: ............................. tiết ppct: 1,2
BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Phần một: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU :
1. Mục tiêu
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
- HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy.
2. Yêu cầu
- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.
- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.
II. NỘI DUNG GIẢNG BÀI
Ôn tập đội ngũ tiểu đội, trung đội.
III. THỜI GIAN
Tổng số thời gian 45 phút
IV. TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP
Tổ chức
Ôn luyện
Phương pháp
Làm mẫu qua 3 bước
V. ĐỊA ĐIỂM
Sân trường
VI. VẬT CHẤT
- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.
- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.
Phần hai: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
THỦ TỤC LÊN LỚP thời gian 5 phút
Nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
Phổ biến quy đinh thao trường.
Kiểm tra bài cũ.
Phổ biến ý định giảng dạy.
TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI thời gian 35 phút
Nội dung, thời gian
Phương pháp
Vật chất

I.Đội hình tiểu đội 40’
1. đội hình tiểu đội hàng ngang. 20’
Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang 10’
- Bước 1: tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 hàng ngang - tập hợp.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng.
- Bước 4: giải tán.
Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang 10’
- Bước 1: tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 hàng ngang - tập hợp.
- Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Bước 3: Giải tán.
Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc
- Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Bước 4: Giải tán.Đội hình tiểu đội hàng dọc. 20’

Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc10’
- Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Bước 3: Giải tán.
Thay đổi đội hình
- Động tác tiến , lùi
- Động tác qua phải, qua trái
Giãn đội hình, thu đội hình
- Giãn đội hình hàng ngang
- Thu đội hình hàng ngang
- Giãn đội hình hàng dọc
- Thu đội hình hàng dọc
- Ra khỏi hàng, về vị trí
* Hoạt động 2 : Tập luyện
- Tập luyện các nội dung trên
+ Ký hiệu luyện tập :
- Bắt đầu tập : Một hồi còi
- Dừng tập: Hai hồi còi
- Thôi tập về vị trí tập trung : Ba hồi còi:
II. Đội hình trung đội. 40’
1. Đội hình trung đội hàng ngang. 20’
Đội hình trung đội 1 hàng ngang. 10’
- Bước 1: tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 (2, 3, 4) hàng ngang - tập hợp.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng.
- Bước 4: giải tán.
Đội hình trung đội 2 hàng ngang. 10’
- Bước 1: tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 (2, 3, 4) hàng ngang - tập hợp.
- Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng.
- Bước 3: giải tán.
Đội hình trung đội 3 hàng ngang
- Bước 1: tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 (2, 3, 4) hàng ngang - tập hợp.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng.
- Bước 4: giải tán.
2. đội hình trung đội hàng dọc. 20’
Đội hình trung đội 1 hàng dọc
- Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Bước 4: Giải tán
 
Gửi ý kiến