Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH hướng nghiệp lớp 9 (tham khảo)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:00' 14-03-2017
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ I

Số 37/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 28 tháng 8 năm 2014


KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
NĂM HỌC 2014 – 2015

Căn cứ Công văn số 532/PGD&ĐT ngày 20/8/2014 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015;
Căn cứ công văn số 1994/SGDĐT- GDTrH ngày 01/10/2009 của Sử Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh về việc Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục từ năm học 2009-2010;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường, Trường THCS Mạo Khê I xây dựng kế hoạch chỉ đạo dạy học hoạt động giáo dục hướng nghiệp năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

I . Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Trường THCS Mạo Khê I xem hoạt động GD hướng nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong nhà trường nhằm góp phần chuẩn bị cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS lựa chọn ngành nghề, định hướng cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương, của cả nước.
- Học sinh biết được những kiến thức chung về hệ thống nghề nghiệp, thể hiện tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học, đó là kết hợp hài hoà để trả lời câu hỏi: Em thích nghề gì ? Em chọn nghề gì ? Em làm được gì, và nghề đó có phù hợp với em hay không, nghề đó có nhu cầu lao động hay không ? Trả lời được câu hỏi trên sẽ tránh được tình trạng sai lầm khi chọn nghề.
- Học sinh biết được làm quen với một số nghề cụ thể: Cơ khí, nghề xây dựng, nghề thầy thuốc, nghề dạy học, nghề chế biến lương thực, nghề chế biến thực phẩm,… các nghề phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt phát triển các nghề toàn diện ở địa phương.
- Học sinh biết được các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS để học sinh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi vào lao động sản xuất. Học sinh đánh giá năng lực bản thân để định hướng học tập khi tốt nghiệp THCS.
2. Yêu cầu:
- Trong giảng dạy, giáo viên cần quan tâm đến học sinh, giúp học sinh nắm chắc nguyên tắc chọn nghề, học sinh có hướng thi ngành đó không, giáo viên giúp học sinh việc chọn nghề là hệ trọng. Giáo viên giảng dạy các chuyên đề phải chuẩn bị có chiều sâu để phân tích cụ thể.
- Bên cạnh việc giảng dạy Hướng nghiệp lớp 9 theo chương trình chính khóa, tất cả giáo viên của trường phải có trách nhiệm tích hợp hoạt động hướng nghiệp vào các môn học, mỗi giáo viên phải là một cán bộ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
II. Nội dung:
1. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp:
+ Giao trách nhiệm cho toàn thể giáo viên tích hợp hoạt động hướng nghiệp cho học sinh vào các môn học, mỗi giáo viên phải là một cán bộ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
+ Giao trách nhiệm cho GVCN lớp 9 tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp mình. Quy trình như sau:
- Giới thiệu các thông tin về nghề nghiệp (Đối tượng và mục đích lao động, những thuận lợi và khó khăn, những yêu cầu của nghề, chống chỉ định, triển vọng phát triển nghề, hệ thống các trường đào tạo nghề, những địa chỉ có thể xin việc...)
- Tìm hiểu nguyện vọng hứng thú nghề nghiệp của học sinh (bằng cách điều tra thu thập số liệu, trắc nghiệm, tư vấn cá nhân...)
- Tìm hiểu toàn diện nhân cách của học sinh
- Tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh (Lập các bảng hỏi với học sinh, phỏng vấn bố mẹ...)
- Theo dõi quan sát học sinh trong qua trình học tập văn hoá, kỹ thuật, nghề PT và lao động.
- Tư vấn (Lời khuyên chọn nghề)
+ Duy trì tốt hoạt động lao động trong nhà trường: Tổ chức cho học sinh thường xuyên tham gia lao động làm sạch đẹp cảnh quan môi trường trong khuôn viên nhà trường và địa phương. Tham gia trồng bổ sung cây bóng mát ở khu vực trường. Tổ chức Tết trồng cây có hiệu quả.
2. Tổ chức hoạt động GD hướng nghiệp:
2.1. Đối tượng học sinh: Toàn thể học sinh khối 9: 132 em
2.2. Thời lượng: 1 tiết/tháng
2.3. Hình thức:
- Bố trí lịch giảng dạy tập trung theo lớp: Theo thời khóa biểu chính thức của trường (vào
 
Gửi ý kiến