Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 14-03-2017
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người


Tuần dạy: 5
Tiết ppct: 9
Ngày dạy:16/9/ 2014

ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

1. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:
* Hoạt động 1
- HS biết: Mô tả được sự đa dạng và phong phú của ngành ruột khoang .
- HS hiểu: sự đa dạng và phong phú của ngành ruột khoang được thể hiện ở cấu tạo cơ thể, lối sống, tổ chức cơ thể, di chuyển.
1.2. Kỹ năng:
- HS : Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, tư duy
- HS thành : hoạt động nhóm.
1.3.Thái độ:
-Thói quen: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
-Tính cách: yêu thích thiên nhiên.
-Hướng nghiệp cho HS hiểu Ruột khoang là 1 trong nguồn nguyên liệu quý của ngành khai thác thủy sản.
2.Nội dung bài học.
-Sự đa dạng và phong phú của ngành ruột khoang.
3. Chuẩn bị:
3.1. Giáo viên:
-Tranh phóng to hình 9.1, 9.2, 9.3
3.2. Học sinh:
-Học bài cũ, đọc trước bài mới.
- Kẻ bảng 1, 2/ 33, 34 SGK vào tập.
4.Tổ chức các hoạt động học tập:
4.1. Ổn định tổ chức lớp:
-Kiểm tra sĩ số học sinh
Lớp 7A1:………../………….
Lớp 7A2:………../………….
Lớp 7A3:………../………….
4.2.Kiểm tra miệng:
1/ Chọn câu trả lời đúng: Câu nào sau đây không đúng về cấu tạo của thủy tức? (2đ)
A/ Thủy tức đã có tế bào tuyến tiết dịch tiêu hóa.
B/ Thủy tức đã có hệ thần kinh mạng lưới.
C/ Thủy tức đã có cơ quan hô hấp.
D/ Thủy tức đã có tế bào gai là cơ quan tự vệ và bắt mồi.
( TL: C
2/ Trình bày cấu tạo trong của thủy tức? (6đ)
( TL: - Thành cơ thể có 2 lớp:
+ Lớp ngoài: Tế bào gai, tế bào thần kinh, tế bào mô bì cơ.
+ Lớp trong: Tế bào mô cơ tiêu hóa.
- Giữa hai lớp là tầng keo mỏng.
- Lỗ miệng thông với khoang tiêu hóa ở giữa (ruột túi)
*Câu hỏi bài mới (2đ): Em hãy kể tên một số đại diện cho ngành ruột khong mà em biết?( Sứa, hải quỳ, san hô…)
4.3. Tiến trình bài mới:
- Ngành ruột khoang có khoảng 10.000 loài. Trừ một số nhỏ sống ở nước ngọt như thủy tức đơn độc, còn hầu hết các loài ruột khoang đều sống ở biển, các đại diện thường gặp: Sứa, hải quỳ, san hô… sự đa dạng của ngành ruột khoang thể hiện ở cấu tạo, lối sống, tổ chức cơ thể.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học

I. Hoạt động 1: Tìm hiểu về sứa.(10’)
- MT: HS nêu được hình dạng, cấu tạo, di chuyển, lối sống của sứa.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 9.1 để đánh dấu vào bảng 1 cho phù hợp.
- HS làm nhanh, HS khác nhận xét.
- GV sữa sai:
Đặc điểm
Hình dạng
Miệng
Đối xứng
Tb tự vệ
Khả năng di chuyển


Hình trụ
Hình dù
Ơû trên
Ơû dưới
Ko đối xứng
Tỏa tròn
Không
Có
Bằng tua miệng
Bằng dù

Sứa

x

x

x

x

x

Thủy tức
x

x


x

x
x


- GV: Hãy rút ra kết luận về hình dạng, cấu tạo, di chuyển .lối sống của sứa?
- GV yêu cầu HS thảo luận: Nêu đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với lối di chuyển tự do (3 phút)
- Các nhóm báo cáo. GV sữa chữa: Sứa có cơ thể hình chuông, miệng ở dưới, di chuyển bằng cách co bóp chuông.

II. Hoạt động 2: Tìm hiểu về hải quỳ.(10’)
- MT: HS nêu được hình dạng, cấu tạo, di chuyển, lối sống của hải quỳ.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 9.2 + đọc thông tin:
+ Hải quỳ có hình dạng gì?

+ Hải quỳ có cấu tạo như thế nào?

+Hải quỳ di chuyển và có
 
Gửi ý kiến