Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Vật Lí 9 3 cột

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuấn Anh
Ngày gửi: 14h:30' 13-03-2017
Dung lượng: 387.5 KB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
Lớp 9A, tiết ........Ngày dạy….…/….…/ 201 . Sĩ số.....................
Lớp 9B, tiết ........Ngày dạy….…/….…/ 201 . Sĩ số.....................

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
Tiết 1 - Bài 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của CĐ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
- Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệu cường độ dòng điện và hiệu điện thế từ số liệu thực nghiệm.
- Nêu được khái niệm về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
2. Kĩ năng:
- Măc mạch điện theo sơ đồ.
- Sử dụng các dụng cụ đo.
- Kỹ năng vẽ và sử lý lược đồ.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học, giáo dục học sinh sử dụng an toàn điện.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên : Bảng 1, bảng 2 SGK.
2. Học sinh :Mỗi nhóm: 1 Vôn kế, 1 Ampe kế, 4 pin 1,5 V, một khoá K, một dây dẫn
Bảng 1 ghi kết quả thí nghiệm
Cả lớp : sơ đồ hình 1.1, bảng 2

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
- Giới thiệu chương I
2. Bài mới
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG

Hoạt động 1: Làm thí nghiệm (15ph)


- GV y/c Hs đọc thông tin ở SGK
-


GV treo sơ đồ hình 1.1 (hoặc vẽ hình lên bảng) và y/c HS nêu công dụng và cách mắc các dụng cụ trong sơ đồ
-GV y/c HS trả lời câu hỏi b)
-Y/c HS đọc thông tin để nắm cách tiến hành thí nghiệm
-GV hướng dẫn lại cách tiến hành và phát dụng cụ cho các nhóm tiến hành
- Y/c HS lên điền kết quả thí nghiệm vào bảng 1
-Sau khi rút ra kết quả thí nghiệm, y/c HS thảo luận theo nhóm , thống nhất và trả lời câu C1, GV ghi bảng


-Đọc thông tin ở SGK

- HS quan sát và trả lời


Trả lời câu hỏi b)
-HS đọc SGK


-HS tiến hành theo nhóm, ghi kết quả vào bảng 1
-Đại diện nhóm lên điền kết quả
-HS thảo luận và trả lời câu hỏi C1

I - THÍ NGHIỆM
1) Sơ đồ mạch điện
(hình 1.1)

2) Tiến hành thí nghiệm


C1. Khi tăng hoặc giảm U
Giữa 2 đầu dây đẫn bao nhiêu lần thì I chạy qua dây dân đó cũng tăng hoạc giảm bấy nhiêu lần
*Kết luận
Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thay đổi thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn cũng thay đổi theo

Hoạt động 2: Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây (15ph)
-Y/c HS đọc SGK và thực hiện theo hướng dẫn như ở SGK
-GV hướng dẫn cách thực hiện vẽ đồ thị và y/c các nhóm tiến hành vẽ đồ thị theo kết quả của nhóm mình
-GV gọi đại diện hai nhóm lên bảng vẽ lại đồ thị
- Y/c Hs nhận xét cac điểm A,B,C,D,E cùng nằm trên đường gì và trả lời câu C2
-? Qua các nhận xét trên em có kết luận gì về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế


- HS tiến hành đọc SGK ,nắm thông tin

- Các nhóm tiến hành vẽ đồ thị theo hướng dẫn của GV

-Đại diện nhóm lên bảng vẽ lại đồ thị
-HS trả lời theo câu hỏi của GV

-HS rút ra kết luận


II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ
1) Dạng đồ thị


C2.2)Kết luận
-Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng (hay giảm) bấy nhiêu lần hay nói cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây
- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.


Hoạt động
 
Gửi ý kiến