Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hòa
Ngày gửi: 22h:42' 10-03-2017
Dung lượng: 487.1 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người


CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

Bài 1:HỢP CHẤT HỮU CƠ, THU CHẤT HỮU CƠ

I. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ
1/ Về thành phần và cấu tạo
- Nhất thiết phải có cacbon, ngoài ra có thể có thêm hiđrô, oxi, nitơ, ...
- Liên kết hóa học ở hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hóa trị.
- Số lượng các nguyên tố tham gia rất ít nhưng số lượng các hợp chất hữu cơ rất nhiều.
2/ Về tính chất vật lý
- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi).
- Thường không tan hoặc ít tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ.
3/Về tính chất hóa học
- Đốt thì cháy, kém bền với nhiệt.
- Phản ứng chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định, cần đun nóng hoặc xúc tác.

II. Phương pháp thu chất hữu cơ
1/ Phương pháp chưng cất
- Là phương pháp thu chất hữu cơ bằng cách đun sôi một hỗn hợp lỏng và làm lạnh chất có nhiệt độ sôi thấp hơn.
- Dùng để tách các chất hữu cơ lỏng tan vào nhau và có nhiệt độ sôi khác nhau.
2/ Phương pháp chiết
- Là phương pháp thu chất hữu cơ bằng cách lọc riêng hai chất bằng phễu lọc.
- Dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau.
3/ Phương pháp kết tinh
Dùng để tách hỗn hợp các chất rắn có nhiệt độ sôi khác nhau gắn với các độ tan khác nhau.


Bài 2:PHÂN LOẠI CHẤT HỮU CƠ, DANH PHÁP

I. Phân loại chất hữu cơ
Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon.
1/Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro.
* Hidrocacbon mạch hở
- Hidrocacbon no: Ankan CH4

- Hidrocacbon không no có một nối đôi:Anken C2H4 CH2=CH2
- Hidrcacbon không no có hai nối đôi: Ankadien C4H4 CH2=CH-CH=CH2
* Hidrocacbon mạch vòng
- Hidrocacbon no: xicloankan

- Hidrocacbon mạch vòng: Aren

2/Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen...
* Dẫn xuất halogen : R-X ( R là gốc hidrocacbon)
* Hợp chất chứa nhóm chức:
R-OH: ancol; R-O-R: ete; R-COOH: axit; ...

II. Danh pháp
1/ Tên thông thường
- Đặt theo nguồn gốc tìm ra chúng
- Ví dụ:
HCOOH: axit fomic (fomica: con kiến)
CH3COOH: axit axetic (acetus: giấm)
2/ Tên quốc tế
Là những quy tắc quốc tế về cách gọi tên hợp chất hữu cơ, gọi theo hệ thống IUPAC.
a) Tên gốc chức
- Nhóm chức: là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng đặc trung của phân tử hợp chất hữu cơ.
Ví dụ:
R-OH: chức ancol
R-CHO: chức anđêhit
- Cách đọc:
Tên phần gốc + Tên phần định chức
- Ví dụ:
CH3 – Cl: Metyl – clorua
CH3COO – C2H5: Etyl – axetat
b) Tên thay thế
- Cách đọc
+ Thứ tự đánh chỉ số: chức trước, đôi sau.
Ví dụ:
1 2 3 4
CH3 – CH – CH = CH2
OH
+ đọc: đọc theo thứ tự sau
( Tên phần thế (có thể không có): số chỉ vị trí + tên phần thế
( Tên mạch chính: theo mạch nhiều cacbon
( Tên phần chức: số chỉ vị trí đôi, ba + tên liên kết (an, en, in); số chỉ vị trí phần chức + tên phần chức
Lưu ý: halogen theo tên gốc chức -> chức
halogen theo tên thay thế -> phần thế
- Ví dụ:
1 2 3 4
CH3 – CH – CH = CH2
OH
(but –3 – en – 2 – ol)
6 5 4 3CH22 1
CH3 – C = CH – C – CH = CH – Br
CH3 CH3
(1 – brom – 3, 3, 5 trimetyl – 1, 4 – đien)

Tên số đếm và tên mạch cacbon chính
Số đếm Mạch cacbon chính
1 mono C met
2 đi C-C et
3 tri
 
Gửi ý kiến