Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Ý
Ngày gửi: 11h:51' 09-03-2017
Dung lượng: 20.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CẦU KÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NINH THỚI A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về việc xét cho Giáo viên vào nhà ở công vụ

Thời gian: 8giờ 30 phút, ngày 25/02/2017.
Địa điểm: Tại trường Tiểu học Ninh Thới A (điểm Mỹ Văn).
Thành phần:
Ông: Lê Hoàng Nhơn – HT – Chủ tịch Hội đồng.
Ông: Tống Anh – PHT – Phó Chủ tịch Hội đồng.
Bà: Trần Văn Ý – GV – Thư Kí Hội đồng.
Ông: Khưu Thanh Hùng – CTCĐCS – Thành viên.
Ông: Ngô Văn Phúc – GV -TBTTDN – Thành viên.
Ông: Huỳnh Văn Liêm – TPTĐ – Thành viên.
Ông: Thạch SiLine – GV – Thành viên.
Ông: Lưu Văn Quân – GV – PCTTTCĐ
Bà: Huỳnh Thị Thu Trang – GV – Thành viên.
Ông: Lâm Thanh Sang – Trưởng Ban ĐDCMHS.
Nội dung:
Đ/c Lê Hoàng Nhơn – CTHĐ tuyên bố lí do và thông qua nội dung cuộc họp.
Trường đã hoàn thành nhà ở Công vụ để phục vụ cho giáo viên có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt về nhà ở. Nhà Công vụ của trường Tiểu học Ninh Thới A tiến hành xét nhà ở cho GV trên tinh thần chích xác, công bằng và dân chủ tạo điều kiện thuận tiện cho GV công tác.
Đ/c Khưu Thanh Hùng – CTCĐCS thông qua 01 đơn của GV xin ở nhà công vụ (có đơn kèm theo).
Võ Văn Thạnh - GV.
Phát biểu ý kiến:
Đ/c Huỳnh Thị Thu Trang: ý kiến hoàn cảnh của đ/c Thạnh đơn chiếc lại đang khó khăn phải ưu tiên cho 1đơn này trước.
Đ/c Khưu Thanh Hùng: Qua đơn vừa nêu trên đều khó khăn nhưng nhà Công vụ chỉ còn 01 phòng. Trường hợp của đ/c Thạnh điều kiện nhà ở xa
Đ/c Huỳnh Văn Liêm: Nên ưu tiên cho đ/c Thạnh vì nhà rât xa .
Đ/c Ngô Văn Phúc: Hoàn cảnh của đ/c Thạnh nhà xa ,khi chiều về còn phải qua phà nên ưu tiên cho đ/c Thạnh .
Đ/c Tống Anh: Qua đơn trên thì đơn của đ/cThạnh do hoàn cảnh thật sự khó khăn về nhà ở nên đ/c Thạnh xét được vào ở nhà Công vụ.
Đ/c Lâm Văn Sang – TBĐDCMHS cho rằng qua đơn vừa nêu trên khó khăn nên phải xét cho GV thật sự khó khăn về nhà ở và chế độ thâm niên GV đó phục vụ lâu nên phải ưu tiên cho đ/c.
Ý KIẾN KẾT LUẬN:
Đ/c Lê Hoàng Nhơn: Phát biểu 01 đơn được chọn vào ở nhà Công vụ:
Đ/c Võ Văn Thạnh : Do nhà ở quá xa nơi công tác ,cần ưu tiên cho đ/c Thạnh vào ở nhà công vụ để thuận tiện công tác dạy học .
Tập thể thống nhất biểu quyết 10/10 (100%). Đề nghị về cấp có thẩm quyền xem xét cho đơn của giáo viên Thạnh có hoàn cảnh thật sự khó khăn.
Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, thông qua tập thể đều thống nhất kí tên.

Chữ kí tập thể: Người lập
Ông Ngô Văn Phúc
Ông Huỳnh Văn Liêm
Ông Thạch SiLine
Bà Huỳnh Thị Thu Trang
Ông Lưu Văn Quân . Trần Văn Ý .

TM.BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TM.BCHCĐ CƠ SỞ
P. Hiệu trưởng CTCĐTống Anh Khưu Thanh Hùng

TM.BAN ĐDCMHS TM.CHI BỘ TRƯỜNG
TBĐDMHS BÍ THƯ CHI BỘ
 
Gửi ý kiến