Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an sinh 6 tiet 51-52

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ anh đức
Ngày gửi: 22h:44' 06-03-2017
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 3/3/2017
Ngày giảng: 6A: 10/2017; 6A2:

TIẾT 51 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
- So sánh được thực vật thuộc lớp 2 lá mầm và thực vật thuộc lớp 1 lá mầm.
- HS phân biệt được một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa
2. Kỹ năng:
- Kĩ năng trình bày ngắn gọn, xúc tích, sáng tạo.
- Kĩ năng phân tích, đối chiếu để tìm ra đặc điểm giống và khác nhau giữa cây thuộc lớp 2 lá mầm và cây thuộc lớp 1 lá mầm.
- Kĩ năng hợp tác nhóm để tìm hiểu về đặc điểm cây thuộc lớp 2 lá mầm và cây thuộc lớp 1 lá mầm.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong nhóm.
3. Thái độ:
- Yêu thích thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu cây lúa, hành, huệ, cỏ. Cây bưởi con, cây râm bụt. Máy chiếu
- Tranh: Rễ cọc và rễ chùm, các kiểu gân lá.
III. Phương pháp dạy học
- Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan. Tổ chức hoạt động nhóm
IV. Tổ chức dạy học
Khởi động
- Mục tiêu: Ktra kiến thức của HS về đặc điểm của thực vật hạt kín.
- Thời gian: 6 p
Y/c quản ca tổ chức cho lớp chơi trò chơi tìm ra 1 bạn trả lới câu hỏi: Đặc điểm chung của thực vật hạt kín là gì?
Hoạt động 1: Phân biệt đặc điểm cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm
- Mục tiêu: HS phân biệt được một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp 2 lá mầm và 1 lá mầm (về kiểu rể, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa)
- Thời gian: 22 phút
- Đồ dùng: Mẫu vật, bảng phụ, tranh phóng to H 42.1
HĐ của GV- HS
Nội dung.

- GV: Cho HS nhắc lại kiến thức cũ về
+ Có mấy kiểu rễ?
+ Có mấy loại thân?
+ Lá được chia thành mấy loại?
+ Có mấy kiểu gân lá?
- HS: Chỉ trên tranh trình bày: ( trên máy chiếu)
HS : Các nhóm dựa vào kiến thức đã học thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
+ Có hai loại rễ: rễ cọc, rễ chùm
+ Có 3 loại thân: Thân đứng, thân leo, thân bò
+ Có hai loại lá: Lá đơn, lá kép
+ Có 3 kiểu gân lá: Song song, hình mạng, hình cung
- HS: Hoạt động nhóm quan sát kĩ cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm-> Ghi các đặc điểm quan sát được vào bảng trống.
(Mẫu SGK tr.137).
- GV: Tổ chức thảo luận trên lớp.
-> Phát biểu các đặc điểm phân biệt cây Hai lá mầm và cây một lá mầm ?.
- HS: Đại diện 1nhóm báo cáo kết quả, và chia sẻ.
GV: nhận xét, bổ sung: Căn cứ vào đặc điểm của rễ, thân, lá -> phân biệt cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm.
- GV: Yêu cầu HS nghiên cứu đoạn thông tin mục 1.
+ Nêu đặc điểm để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?
- HS : Căn cứ vào đặc điểm của rễ, lá, hoa để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm
- GV yêu cầu HS nghiên cứu ( SGK
- HS: Tự đọc thông tin nhận biết dấu hiệu nữa là số lá mầm của phôi và đặc điểm của thân.
- GV: Nhận xét, chốt kiến thức
1/ Phân biệt đặc điểm cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm


- Cây hai lá mầm: rễ cọc, gân lá hình mạng, hoa có 5 cánh
- Cây một lá mầm: Rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung, hoa có 6 cánh hoạc 3 cánh

Bảng kiến thức chuẩn
Đặc điểm
Lớp một lá mầm
Lớp hai lá mầm

Rễ
Rễ chùm
Rễ cọc

Kiểu gân lá
Song song hoặc hình cung
Hình mạng

Thân
Thân cỏ hoặc cột
Thân gỗ, cỏ, leo

Hạt
Phôi có một lá mầm
Phôi có hai lá mầm

Số cánh hoa
6 cánh hoặc 3 cánh
5 cánh hoặc 4 cánh

 Hoạt động 2: Quan sát một vài cây khác
- Mục tiêu: HS căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp 2 lá mầm và 1 lá
 
Gửi ý kiến