Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TKB Tháng 03/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 09h:39' 04-03-2017
Dung lượng: 173.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
THCS NGUYỄN TRÃI
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5
Tô Thủy 7D 7C 7D --- 7B 6C 7A 7B --- 7C -x- -x- -x- -x- -x- 7D 7B 6C 7A --- 7A 6C 7D 7C --- -x- -x- -x- -x- 7D
C.cờ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ S.hoạt
Mai Bình 9A 9C 6A --- 6B -x- -x- -x- -x- -x- 9C 6B 9A 6A --- --- 9B 9D 6A 9A -x- -x- -x- -x- -x- 9D 6B 9B --- 9A
C.cờ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ S.hoạt
Đ. Vân 6D 6D 8C 8B --- 8C --- 8A 8D 8B --- --- --- --- --- 8D 8B --- --- --- 8A 6D 8D --- --- 6D 8C 8A --- 6D
C.cờ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ N.ngữ S.hoạt
Q Hương 9B 9A 6D 9B --- --- 9B --- 9A --- --- --- --- --- 6D 9A --- 9B 9B --- --- --- --- --- 6D 9A 9B
C.cờ Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn S.hoạt
T. Hân --- --- --- --- --- 7C --- 7D 7B 7A 7D 7B --- --- --- --- 7C --- 7D --- 7A 7B 7B 7C 7A ---
Văn Văn Văn Văn Văn GDCD Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn
V. Trang 8D 8B --- 8D --- --- --- --- --- --- 8C --- --- --- --- --- --- --- 8D 8C --- 8B --- 8B 8C 8D 8D
C.cờ Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn S.hoạt
L. Phượng --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
K. Oanh --- --- --- 6C 6A 6A --- 6B 6B 6D 6C --- 6B 6D --- 6C --- --- 6A 6B 6B 7A -x- -x- -x- -x- -x-
Văn Văn Văn Văn Văn C.nghệ Văn C.nghệ C.nghệ Văn Văn C.nghệ Văn GDCD
Tr. Giang --- --- 9C 8A --- 9C --- 9D -x- -x- -x- -x- -x- 8A 9C 9D --- 9C 9D 9D --- 8A -x- -x- -x- -x- -x-
Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn Văn
Ng. Lan 6A 8A 8B --- 8C 8D --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8B 8D 6B 8C --- --- --- --- 6A --- 6A --- 6B 8A 6A
C.cờ Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh S.hoạt
Thúy Hằng 7A 6C --- 9D 9A --- --- 7A 9B 9C --- --- --- --- --- 9D 7A 7B --- --- 7B 9C --- --- --- 9B --- 9A 6C 7A
C.cờ C.nghệ Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh Sinh C.nghệ S.hoạt
B. Hằng 8A 6A 8A --- 8D --- 8B 6C 6D 6A --- --- 8A 8B --- --- --- 8C 6D --- --- --- --- --- --- 8D 6C --- 8C 8A
C.cờ C.nghệ Hóa Hóa Hóa Sinh Sinh C.nghệ Hóa Hóa Hóa Sinh Hóa Sinh Hóa S.hoạt
T. Tuyền 9D --- 7A 7B 9D 9C --- --- --- --- --- --- --- --- --- 7C --- --- --- --- 9A --- 9B 9D 9C --- 9A 7D 9B 9D
C.cờ C.nghệ C.nghệ Hóa Hóa C.nghệ Hóa Hóa Hóa Hóa Hóa C.nghệ Hóa S.hoạt
Ng. Sinh -x- -x- -x- -x- -x- 9D 8D 9C 8A -x- 9B 8C 8B 9A -x- 9B 8C 8A 8B -x- 9D 9A 9C 8D -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục
D. Tuân --- --- 6C --- -x- 6B 6D 7D 7B -x- 6D 7C 6B 7A -x- 7A 6A 7C 7D -x- 6A --- 6C 7B -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục T.dục
Đ. Hưng -x- -x- -x- -x- -x- -x- 7D 7C -x- -x- -x- 7D 7C -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Sinh Sinh Sinh Sinh
Ng. Mỹ --- --- --- 8A 8B 8A --- 8D 8C -x- 8A 8B 8C 8D --- 8C --- 8D 8A 8B 8B 8D 8C --- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
T. Thúy --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T. Phong 6B --- 6B 6A 6C --- 6B 6D 6A 6C --- 6C 6D --- --- --- --- --- --- 6B 6B 6A --- --- 6C --- 6A 6D 6B
C.cờ Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán S.hoạt
T. Hòa --- 9B 9B 9A 9C -x- -x- -x- -x- -x- 9A 9C 9D 9D --- -x- 9C 9B 9A 9D -x- 9B 9A 9C 9D -x- -x- -x- -x- -x-
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
Tr. Thủy --- --- --- --- --- 6D --- 9D 6C 8C 6A 8D 7B --- --- 9A 7C 7D --- --- --- --- --- 8A 9B 7A 9C 8B 6B ---
Lý C.nghệ Lý C.nghệ Lý C.nghệ Lý C.nghệ Lý Lý C.nghệ C.nghệ Lý C.nghệ C.nghệ Lý
H. Vi 8B 9D --- --- --- 9B 9D 8C --- 8D --- 9A 9C 9B --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9A 8B 8A --- 9C 8B
C.cờ Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý Lý S.hoạt
T. Nha --- --- --- --- --- 8B 8C 9B --- 8A 9D 9B 8D 8A --- --- --- --- --- 9C 8D --- 8B 9A 8C 9A 9D 9C --- ---
Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin
Tr. Loan --- --- --- --- 7A 7B --- 6B 7A 6D 6C --- 6A 6B --- --- --- --- --- --- 6D 7D 7C 6C --- 7D 6A 7B 7C ---
Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin Tin
Thu Yến 9C 8D --- --- --- --- 8A 9A 8B 9B 8B 8A --- 9C --- --- --- --- --- 8C --- --- --
 
Gửi ý kiến