Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

“Vận dụng ra đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA trong học kỳ I – sinh học 8”.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thảo Phuong
Ngày gửi: 22h:03' 03-03-2017
Dung lượng: 26.7 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
Phần I: MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá đã được bộ giáo dục và đào tạo triển khai rộng rãi ở các trường học từ năm 2002 - 2003 nhưng nhìn chung kết quả vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tại hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương khóa XI đã khẳng định “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và dạy học theo hướng hiện đại: phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt 1 chiều, ghi nhớ máy móc…Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đào tạo đảm bảo tính trung thực, tính khách quan”. Trong những năm qua bộ giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Tại công văn số 5466 BGDĐ-GDTrH ngày 7 tháng 8 năm 2013 “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2013-2014 bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ. Các hình thức kiểm tra đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh”. Do đó vào năm 2009 Việt Nam chúng ta đã tham gia Pisa “Programme for International Student Assessment - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế" do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng và chỉ đạo. Nhằm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA, căn cứ thông tư ngày 11 tháng tư năm 2012 của bộ giáo dục và đào tạo số 2065 BGDĐT-KTKĐCLGD gởi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có viết “Thực hiện sự chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo về triển khai bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, GV cấp THCS, THPT tại địa phương. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng PISA”. Để thực hiện tốt các công văn trên mà bản thân tôi là người trực tiếp giảng dạy môn sinh học ở trường THCS, tôi đã nhận thấy việc sử dụng các đề kiểm tra theo hướng tiếp cập PISA trong dạy học môn sinh học ở trường THCS là rất quan trọng, mang tính thiết thực cao. Với lý do trên tôi đã nghiên cứu đề tài “Vận dụng ra đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA trong học kỳ I – sinh học 8”.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Tôi nghiên cứu đề tài: “Vận dụng ra đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA trong học kỳ I – sinh học 8”nhằm các mục đích sau:
- Góp phần nâng cao chất lương giáo dục cho học sinh trong bộ môn Sinh học ở trường THCS.
- Góp phần làm cho việc dạy học bộ môn sinh học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, giúp học sinh có hứng thú, đam mê với bộ môn.
- Từ thực tiễn để học sinh thấy được vai trò quan trọng của mỗi cá nhân trong xã hội từ đó thêm yêu thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu…
- Góp phần phổ biến kinh nghiệm về việc “Vận dụng ra đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA trong học kỳ I – sinh học 8” cho đồng nghiệp trong trường THCS Xuân Trúc.
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận của đề tài.
- Tìm hiểu chương trình đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận PISA.
- Tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến… của giáo viên và học sinh về bộ đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA đã và đang sử dụng.
- Thiết kế bộ đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA trong học kỳ I – sinh học 8.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm.
- Tiến hành đánh giá kết quả nhận thức của học sinh sau khi áp dụng đề tài.
- Tạo ra các tài liệu chuyên sâu về việc “Vận dụng ra đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA trong học kỳ I – sinh học 8” mà bản thân và nhà trường đang quan tâm.
- Đề xuất một số hướng sử dụng hệ thống đề kiểm tra theo hướng tiếp cập PI SA trong dạy học môn sinh học lớp 8.


IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Nội dung nghiên cứu: “Vận dụng ra đề kiểm tra theo hướng tiếp cận PISA trong học kỳ I – sinh học 8”
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2014 đến nay.
- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Trúc.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn kết hợp với việc sử dụng thống kê toán học.
- Phương pháp quan sát.
- Phương
 
Gửi ý kiến