Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Trung
Ngày gửi: 23h:44' 02-03-2017
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1
Tiết 1
Phần một: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ
Bài 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC
ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

I/ MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Hiểu được mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng nhất định trên bản đồ và từng đặc điểm của đối tượng đều được thể hiện ở từng phương pháp.
- Hiểu rõ hệ thống kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng.
- Nhận thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải khi đọc bản đồ.
2. Kĩ năng:
- Học sinh có thể nhận biết được một số phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ qua các đặc điểm kí hiệu bản đồ.
Giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh:
II/ PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN:
1. Phương pháp:
Giảng giải, đàm thoại, thảo luận nhóm.
2. Phương tiện:
- Bản đồ CN Việt Nam
- Bản đồ NN Việt Nam
- Bản đồ khí hậu Việt Nam
- Bản đồ TN Việt Nam
- Bản đồ phân bố dân cư.
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (2 phút)
GV làm quen với lớp.
3. Vào bài: (2 phút)
Để có thể hiểu được nội dung của bản đồ ta cần nắm được bảng chú giải với hệ thống kí hiệu bản đồ. Các kí hiệu này được thể hiện như thế nào trên bản đồ?
4. Nội dung bài mới:

TG
Hoạt động dạy và học
Nội dung chính
Điều chỉnh

7 phút30 phút
* Hoạt động 1: Tìm hiểu về phương pháp kí hiệu (Cá nhân)
CH: Quan sát hình 2.2 GSK, phương pháp kí hiệu được sử dụng để biểu hiện các đối tượng địa lí phân bố như thế nào?

CH: Các đối tượng được thể hiện bằng cách nào?


CH: Quan sát hình 2.1 SGK, hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào?

CH: Dựa vào hình 2.2, hãy chứng minh rằng phương pháp kí hiệu không chỉ nêu tên và vị trí mà còn thể hiện được cả chất lượng của các đối tượng trên bản đồ?
Trả lời:
+ Thấy được các nhà máy nhiệt điện ở Phả Lại, TPHCM, ... các nhà máy thủy điện ở Hòa Bình, Đa Nhim, ... thấy được các trạm 220 kv, 500 kv.
+ Thấy được các nhà máy thủy điện đã đưa vào sản xuất và những nhà máy thủy điện còn đang xây dựng.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về phương pháp: đường chuyển động, chấm điểm, bản đồ - biểu đồ (Nhóm)
GV chia lớp ra thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ:
Nhóm 1: Phương pháp đường chuyển động: Nghiên cứu hình 2.3 trong SGK hoặc Bản đồ khí hậu Việt Nam.
- Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện những đối tượng địa lí nào?
- Cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ? Qua đó rút ra đối tượng biểu hiện và khả năng biểu hiện của phương pháp này ?
Trả lời:
- Thấy được các hướng chuyển động của các loại gió và bão.
- Thấy được tần suất khác nhau của các cơn bão đến nước ta.
Nhóm 2: Phương pháp chấm điểm: Nghiên cứu hình 2.4 trong SGK.
- Cho biết các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào?
- Mỗi chấm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu người?
- Sau đó rút ra đối tượng biểu hiện và khả năng biểu hiện của phương pháp này?
Trả lời:
+ Phương pháp kí hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số trên 8 triệu và từ 5 triệu đến 8 triệu. Phương pháp chấm điểm thể hiện phân bố dân cư trên lãnh thổ.
+ Mỗi chấm tương ứng 500000 người.
Nhóm 3: Phương pháp bản đồ - biểu đồ: Nghiên cứu hình 2.5 và bản đồ công nghiệp Việt Nam.
+ Cho biết đối tượng biểu hiện và cách biểu hiện?
+ Khả năng biểu hiện của của phương pháp này?
HS thảo luận nhóm 5 phút, đại diện nhóm trình bày, GV kết luận.
GV: Ngoài ra, còn có các phương pháp khác biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ như: kí hiệu theo đường, đường đẳng trị, khoanh vùng, nền
 
Gửi ý kiến