Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Thuận Hiệp
Ngày gửi: 08h:22' 02-03-2017
Dung lượng: 21.7 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 20/03/2016
Ngày dạy: từ 21/03 → 26/03/2016
Tiết 48/Tuần 29
BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
-Trình bày được vai trò ,đặc điểm của ngành giao thông vận tải
- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
-Tích hợp GDMT:Các yếu tố của môi trường tự nhiên ảnh hưởng tới ngành GTVT(chủ yếu đến khai thác mạng lưới giao thông).
-Tích hợp môi trường:Tác động của các yếu tố trong môi trường tự nhiên tới sự phát triển và phân bố GTVT(Liên hệ với địa phương)
2.Kĩ năng:
-Phân tích các lược đồ và bản đồ giao thông vận tải ?
-Liên hệ thực tế ở Việt Nam và ở địa phương để hiểu được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải.
-Tích hợp GDMT:Phân tích tác động của các yếu tố trong MTTN tới sự phát triển và phân bố GTVT.
3.Thái độ:Có thái độ học tập nghiêm túc
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI
Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải.
Tại sao giao thông vận tải góp phần phát triển kinh tế - văn hóa miền núi ?
Ngành giao thông vận tải có những đặc điểm nổi bật nào?
Các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội có ảnh hưỡng như thế nào đến sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải? Cho ví dụ minh họa.
III. PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ:
Nêu vấn đề , câu hỏi thảo luận nhóm, phân tích.
IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1.Giáo viên: Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng,tập bản đồ thế giới và các châu lục,SGK,SGV, bài soạn,bảng phụ...
2.Học sinh: Tập bản đồ thế giới và các châu lục,bảng phụ, SGK,...
V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định nền nếp:
2. Kiểm tra bài cũ:
1.Trình bày được vai trò,cơ cấu ngành dịch vụ. Ngành dịch vụ có đặc điểm nổi bật nào? Hiện nay xu hướng phát triển của nganh dịch vụ là như thế nào?
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.
3.Nội dung bài mới:
Nội dung
Hoạt động của thầy và trò
Tư liệu,
phương tiện


HĐ của thầy
HĐ của trò


HĐ1:Tìm hiểu vai trò, ngành GTVT(HS làm việc cá nhân:8 phút)

I.Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải
1.Vai trò
-Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.
-Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân,
-Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư.
-Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa ở các vùng núi xa xôi.
-Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
-Thực hiện mối giao lưu kinh tế –xã hội giữa các vùng, các nước trên thế giới.

GV lấy một ví dụ thực tế yêu cầu HS nêu vai trò của ngành GTVT và nêu các vai trò tiếp theo
Bước 2:GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS ghi nhớ (nội dung ở cột bên)
-Tại sao giao thông vận tải góp phần phát triển kinh tế - văn hóa miền núi ?Cho biết sản phẩm của ngành nông, công nghiệp và GTVT(chuyển ý)
HS trao đổi dựa vào kiến thức SGK trả lời


HĐ2 :Tìm hiểu đặc điểm ngành giao thông vận tải(HS làm việc cả lớp:5 phút)

2.Đặc điểm
- Sản phẩm: là sự chuyên chở người và hàng hóa.
- Các tiêu chí đánh giá:
+ Khối lượng VC (số hành khách,số tấn hàng hoá)
+ Khối lượng luân chuyển (người.km ; tấn . km)
+ Cự li vận chuyển trung bình (km)
-Công thức tính.
GV: yêu cầu HS nêu đặc điểm,GV chuẩn kiến thức,sau đó đưa công thức và ví dụ lên( Làm một ý trong bài tập 4 trang 141 SGK
HS tính toán và trình bày kết quả


HĐ3:Tìm hiểu các nhân tố tự nhiên..(HS làm việc nhóm:15 phút)

II.Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
1.Điều kiện tự nhiên -Vị trí địa lí: quy định sự có mặt, vai trò
 
Gửi ý kiến