Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Trọng Hữu
Ngày gửi: 17h:59' 27-02-2017
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
Tuần lễ 1
Tiết 1
Ngày soạn:15/8/2016
Ngày dạy: 22/8/2016
Bài 1:
CHÍ CÔNG VÔ TƯ
I .MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
HS hiểu được thế nào là chí công vô tư; Những biểu hiện chí công vô tư; Vì sao con người cần phải chí công vô tư?
2. Về kĩ năng:
- Biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư hoặc không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày:
- Biết tự kiểm tra hành vi của mình của mình và rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư.
3. Về thái độ:
- Biết quý trọng và ủng hộ hành vi thể hiện chí công vô tư.
- Phê phán hành vi tự tư tự lợi, thiếu công bằng trong giải quyết công việc
II. NỘI DUNG:
- Cần nhấn mạnh: Chí công vô tư là sự công bằng vô tư, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung trong giải quyết mọi việc .
- Chí công vô tư biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc qua thái độ, hành động , lời nói đem lại lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng và cho đất nước.
- Người chí công vô tư sẽ được mọi người tôn trọng, tin cậy, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, cuộc sống nhân dân được đảm bảo.
III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- SGK, SGV GDCD 9
- Sưu tầm một số mẩu chuyện , câu nói, tục ngữ, ca dao về chí công vô tư
- Máy chiếu.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu chương trình
2. Giới thiệu chủ đề bài mới:
GV có thể giới thiệu bài thông qua việc nêu ý nghĩa , sự cần thiết và tác dụng của phẩm chất chí công vô tư.
3. Phát triển chủ đề:
Hoạt động 1: Phân tích truyện đọc,
* Mục tiêu: Thông qua truyện đọc, giúp HS hiểu thế nào là chí công vô tư.
*Thời lượng:
* Cách tiến hành:
- HS đọc truyện Tô Hiến Thành và Hồ Chí Minh
- HS thảo luận theo các câu hỏi a,b, c SGK
- HS phát biểu , nhận xét
- GV bổ sung, kết luận :
a. Tô Hiến Thành dùng người hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc ai là người có khả năng có thể gánhvác được công việc chung của đất nước chứ không vì vị nễ tình thân mà tiến cử người không phù hợp . Ông là người công bằng, không thiên vị , giải quyết công việc theo lẽ phải và hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung.
b. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đều là những tấm gương trong sáng tuyệt vời, ngừơi đã dành trọn đời mình cho quyền lợi của dân tộc, của đất nước và hạnh phúc của nhân dân . Nhờ phẩm chất cao đẹp đó, Bác đã dành được trọn vẹn tình cảm của nhân dân đối với Bác: đó là sự tin yêu , lòng kính trọng, sự khâm phục, lòng tự hào và sự gắn bó vô cùng gần gũi thân thiết.
c. Những việc làm của Tô Hiến Thành và Bác Hồ đều là những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư. Việc làm đó đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng xã hội và cho đất nước.
* Kết luận chung :
Chí công vô tư là phầm chất đạo đức tốt đẹp, trong sáng và cần thiết của tất cả mọi người biểu hiện qua lời nói, hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở mọi lúc , mọi nơi.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.
* Mục tiêu: Nắm được khái niệm , ý nghĩa và cách rèn luyện phẩm chất chí công vô tư theo nội dung bài học:
* Thời lượng:
* Cách tiến hành:
- Đàm thoại , trả lời câu hỏi theo các mục 1,2,3 Nội dung bài học:
+ Thế nào là chí công vô tư ?
+ Nêu ý nghĩa của chí công vô tư ?
+ Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh phải làm gì?
* GV kết luận theo Nội dung bài học
Hoạt động 3: Giúp HS liên hệ thực tế
* Mục tiêu: Giúp học sinh rèn kĩ năng phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư hoặc không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
* Thời lượng:
* Cách tiến hành:
GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm
- Câu hỏi thảo luận : Tìm những biểu hiện hành vi trái với phẩm chất chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày?
- HS: Ích kỹ
 
Gửi ý kiến