Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu trả lời trắc nghiệm thi THPT QG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cù Thế Lợi
Ngày gửi: 16h:58' 27-02-2017
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ tên và chữ ký
Giám thị 1Họ tên và chữ ký
Giám thị 2

Hội đồng thi:…………………………………….
Điểm thi:…………………………………………
Phòng thi:……………………………………….
Họ và tên thí sinh:………………………………
Ngày sinh:………………………Nam/nữ:……..
Chữ ký của thí sinh:…………………………….
7. Số báo danh


8. Mã đề thiThí sinh lưu ý: - Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
Dùng bút chì tô đen các ô tròn tương ứng Số báo danh, Mã đề thi trong mục 7,8.
Phần trả lời: - Nội dung thi môn nào thì trả lời phần thi môn đó; Số thứ tự câu trả lời tương ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi.
Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời

PHẦN TRẢ LỜI: MÔN VẬT LÝ
01


11


21


31


02


12


22


32


03


13


23


33


04


14


24


34


05


15


25


35


06


16


26


36


07


17


27


37


08


18


28


38


09


19


29


39


10


20


30


40


PHẦN TRẢ LỜI: MÔN HÓA HỌC
01


11


21


31


02


12


22


32


03


13


23


33


04


14


24


34


05


15


25


35


06


16


26


36


07


17


27


37


08


18


28


38


09


19


29


39


10


20


30


40


PHẦN TRẢ LỜI: MÔN SINH HỌC
01


11


21


31


02


12


22


32


03


13


23


33


04


14


24


34


05


15


25


35


06


16


26


36


07


17


27


37


08


18


28


38


09


19


29


39


10


20


30


40


PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

Họ tên và chữ ký
Giám thị 1Họ tên và chữ ký
Giám thị 2

Hội đồng thi:…………………………………….
Điểm thi:…………………………………………
Phòng thi:……………………………………….
Họ và tên thí sinh:………………………………
Ngày sinh:………………………Nam/nữ:……..
Chữ ký của thí sinh:…………………………….
7. Số báo danh


8. Mã đề thiThí sinh lưu ý: - Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
Dùng bút chì tô đen các ô tròn tương ứng Số báo danh, Mã đề thi trong mục 7,8.
Phần trả lời: - Nội dung thi môn nào thì trả lời phần thi môn đó; Số thứ tự câu trả lời tương ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi.
Đối
 
Gửi ý kiến