Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bảng đăng ký làm theo tấm gương đạo đức HCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hồng Thi
Ngày gửi: 09h:27' 27-02-2017
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ TRÀ VONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ CƠ QUAN Trà Vong, ngày tháng 08 năm 2012BẢN ĐĂNG KÝ
LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH NĂM 2012


Kính gửi: Chi bộ Cơ quan.
Tôi tên: Đặng Hồng Thi
Sinh ngày: 12/10/1987.
Ngày vào Đảng 22/10/2010, ngày chính thức 22/10/2011.
Chức vụ: Ban Tổ chức Đảng ủy xã.
Là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Cơ quan trực thuộc Đảng ủy xã Trà Vong.
Thực hiện kế hoạch số 55/KH-ĐU ngày 13/07/2012 về hocï tập chuyên đề một số tác phẩm Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị năm 2012. Hướng dẫn số 37-HD/BTGHU ngày 23/07/2012 về việc tổ chức đăng ký và đánh giá kết quả làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 tôi xin đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:
I. Nội dung đăng ký
1. tư tưởng chính trị:
+Lập trường, tư tưởng, chính trị vững vàng, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tròn nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc.
2. Về đạo đức lối sống, tác phong:
Luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, trung thực, khiêm tốn, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp.
Có lối sống trong sạch, giản dị, tác phong nhanh nhẹn gọn gàng.
3. Về tự phê bình và phê bình:
Cố gắng phát huy tự phê bình và phê bình, sẵn sàng phát biểu ý kiến góp ý cho đ/c, đồng nghiệp khi có dấu hiệu tiêu cực và tự nhận khuyết điểm khi bản thân mắc phải sai phạm để tự hoàn thiện bản thân và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
4. Về quan hệ với quần chúng nhân dân
Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.
Luôn luôn lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của nhân dân, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong lúc gặp khó khăn.
Vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng xã nông thôn mới.
5. Về trách nhiệm trong công tác:
Đề cao trách nhiệm công việc, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tác phong làm việc phải nhanh nhẹn, linh động và sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm.
6. ý thức tổ chức kỷ luật:
+Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, mẫu chấp hành nội quy cơ quan, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ,
Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
7. đoàn kết nội bộ:
Hịa với đ/c, đồng nghiệp, tích cực giúp đỡ mọi người trong cơ quan để giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng và đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.
II. pháp thực hiện
1-Bản thân luôn xác định rõ lập trường, tư tưởng chính trị, không phai nhạt lý tưởng trong mọi hoàn cảnh.
2-Rèn , tu dưỡng đạo đức lối sống, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
3-Mạnh dạng phê bình đ/c, đồng nghiệp khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và tự nhận khuyết điểm khi bản thân mắc phải.
4-Luôn hòa đồng, gần gũi và lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
5-Không ngừng học tập, nân cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
6-Chấp hành gương mẫu quy định của cơ quan, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
7-Hòa đồng, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác cũng như trong cuộc sống để giữ gìn đoàn kết nội bộ và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
III. Thời gian hoàn thành
Bản thân sẻ phấn đầu hoàn thành vào tháng 12 năm 2012.

Rất mong được sự quan tâm của Chi bộ và các đồng chí, để bản thân tôi hoàn thành các nội dung đã đăng ký nêu trên.


Người đăng ký
 
Gửi ý kiến