Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thu Hà
Ngày gửi: 01h:20' 27-02-2017
Dung lượng: 27.9 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 16/02/2017
Ngày giảng: 23/02/2017
B – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
BÀI 37
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Môn: Sinh học Lớp: 11A6
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
Kiến thức
- Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật. Lấy ví dụ
- Nêu được khái niệm biến thái. Cho Ví dụ
- Phân biệt được phát triển qua biến thái và không qua biến thái.
- Phân biệt được phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
- Lấy được các ví dụ về phát triển qua biến thái và không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
- So sánh được sự giống và khác nhau giữa ST và PT ở Động vật và Thực vật
1.2 Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, tư duy lôgic.
- Ứng dụng thực tiễn sản xuất, chăn nuôi.
1.3 Thái độ
- Tạo hứng thú cho học sinh yêu thích môn học.
- Xây dựng ý thức ứng dụng thực tiễn sản xuất, chăn nuôi.
1.4 Định hướng phát triển năng lực
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
2.1 Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dậy học:
- Học liệu:
2.2 Chuẩn bị của học sinh
- Học bài cũ và đọc trước bài ở nhà.
III. Tổ chức các hoạt động học tập
3.1 Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số và tác phong học sinh.
3.2 Kiểm tra bài cũ:
3.3 Bài mới:
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
- Phương pháp: Trực quan kết hợp hỏi đáp
Dạy học giải quyết vấn đề.
- Hình thức tổ chức hoạt động:Vấn đáp gợi mở.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

GV: GV nêu lên VDyêu cầu HS trả lời câu hỏi
Câu hỏi? Nhận xét sự biến đổicủa gà trong VD: Về kích thước và khối lượng?Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi đó?
VD: Trứng gà (hợp tử)→ gà con → gà trưởng thành.
HS:+ Tăng về kích thước, tăng về khối lượng.
+ Do sự tăng về kích thước và số lượng TB.
Câu hỏi? Thế nào là sinh trưởng ở động vật? Cho ví dụ minh hoạ?
GV: Nhấn mạnh bản chất của sinh trưởng.
- Tốc độ sinh trưởng của các mô, cơ quan khác nhau trong cơ thể diễn ra không giống nhau.
- Tốc độ sinh trưởng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau
- Sinh trưởng tối đa của cơ thể đạt ở tuổi trưởng thành và tuỳ thuộc vào mỗi loài động vật.
GV lấy VD về phát triển: Dấu hiệu dậy thì của cả nam và nữ như mọc trứng cá, vỡ giọng, mọc râu…..
GV Cơ thể người qua các giai đoạn có sự biến đổi về hình thái khác nhau.
Câu hỏi? Tại sao lại có sự biến đổi về hình thái, chức năng sinh lý của các cơ quan bộ phận qua các giai đoạn?
HS: Nhờ sự phân chia tế bào, phân hóa tế bào...
Câu hỏi? Phát triển ở động vật là gì?
GV: Nhấn mạnh bản chất của phát triển
- Quá trình gồm nhiều giai đoạn, qua mỗi giai đoạn, cơ thể đã có sự biến đổi khác nhau về hình thái và chức năng sinh lý.
Câu hỏi?Có phải sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình đọc lập với nhau hay không? Vì sao?
HS: Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể luôn liên quan mật thiết với nhau.
Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển, sinh trưởng là thành phần của phát triển.
Phát triển làm thay đổi sinh trưởng.
GV: Nhấn mạnh và bổ sung mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.
- Liên quan mật thiết với nhau
+ Sinh trưởng tạo tiền đề cho phat triển và phát triển làm thay đổi sinh trưởng
+Đan xen nhau
- Liên quan với môi trường
HS liên hệ thực tế sản xuất
Câu hỏi? Liên hệ tron chăn nuôi cần phải có biện pháp kỹ thuật gì để có năng suất cao?
HS: Cần cung cấp đầy đủ thức ăn vào giai đoạn vật nuôi đang sinh trưởng mạnh.

I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển
1. Khái niệm về sinh trưởng
Là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể ĐV (cả ở mức độ tb, mô, cơ quan và toàn bộ cơ thể) theo
 
Gửi ý kiến