Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ga toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Nhung
Ngày gửi: 20h:58' 23-02-2017
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người


Phân phối chương trình Đại số 7

Tuần
Tiết
Bài dạy
Tuần
Tiết
Bài dạy

1

Tập Q các số hữu tỉ
17

Ôn tập kỳ I



Cộng, trừ số hữu tỉ
18

Ôn tập kỳ I

2

Nhân chia Q


Ôn tập kỳ I



Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ


Trả bài KTHK (Phần Đại số)

3

Luyện tập
19

Thu thập số liệuTKTS



Luỹ thừa số Q


Luyện tập

4

Lũy thừa số Q (t)
20

Bảng tần số...



Luyện tập


Luyện tập

5

Tỉ lệ thức
21

Biểu đồ



Luyện tập


Luyện tập

6

Tính chất tỉ số bằng nhau
22

Số trung bình cộng



Luyện tập


Luyện tập

7


Số tp hữu hạn, vô hạn tuần hoàn
23

Ôn tập chương 3(Trợ giúp Casio)



Luyện tập


Kiểm tra chương 3

8

Làm tròn số
24

Khái niệm biểu thức ĐS



Luyện tập


Giá trị 1 biểu thức ĐS

9

Số vô tỉ, căn thưc bậc hai
25

Đơn thức



Số thực


Đơn thưc đồng dạng

10

Luyện tập
26

Luyện tập



ôn tập chương I
Với sự trợ giúp của MT Casio


Đa thức

11

ôn tập chương I

27

Cộng trừ đa thức



Kt chương I


Luyện tập

12

Đại lượng tỉ lệ thuận
28

Đa thưc 1 biến



Một số BT tỉ lệ thuận


Cộng trừ đa thức 1 biến

13

Luyện tập
29

Luyện tập



Đại lượng tỉ lệ nghịch


Nghiệm đt 1 biến

14

Một số BT tỉ lệ nghịch
30

Nghiệm đt 1 biến



Luyện tập


Ôn tập C4 (Trợ giúp của Casio)

15

Hàm số
31

Kiểm tra cuối năm (90`) (cả Đại số và Hình học)



Luyện tập






Mặt phẳng toạ độ
32

Ôn tập cuối năm

16

Luyện tập
33

Ôn tập cuối năm



Đồ thị học sinh y= ax
34

Ôn tập cuối năm



Luyện tập
35

Trả bài KTCN (phần đại số)

17

Kiểm tra HK I (90`) (cả đại số và hình học)















:01
:01
Soạn:20/8/2014
Giảng:25/8/2014

Chương I : Số hữu tỉ. số thực
&1.Tập hợp q các số hữu tỉ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Học sinh trình bày được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N  Z  Q.
2. Kỹ năng: Học sinh thực hiện được biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ.
3. Thái độ: Có ý thức cần cù, chăm chỉ, xác định mục tiêu cho năm học mới.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên : Bảng phụ, thước chia khoảng.
- Học sinh : Thước chia khoảng.
III. Tiến trình lên lớp
1. định lớp:
 
Gửi ý kiến