Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bien ban kiem tra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Van Minh
Ngày gửi: 08h:04' 17-02-2017
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TUYAN
BAN CHỈ ĐẠO PCGD - XMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA
Kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2016
Đơn vị được kiểm tra: Xã An Dân

Thực hiện Quyết định số: 1402/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND huyện Tuy An về việc Thành lập đoàn kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2016 và Kế hoạch số: 255/KH-PCGD-XMC ngày 12/10/2016 của BCĐ PCGD-XMC về Kế hoạch kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2016.
Hôm nay vào lúc 13giờ 30, ngày 31 tháng 10 năm 2016, tại văn phòng trường
THCS Lê Thánh Tông, xã An Dân, Huyện Tuy An chúng tôi gồm có.
ĐOÀN KIỂM TRA:
1. Ông:
Trần Văn Thạch
Trưởng phòng GDĐT;
Trưởng đoàn

2. Ông:
Dương Bình Diễn
CV phòng GDĐT;
Thư kí

Cùng các thành viên theo Quyết định số: 1402/QĐ-UBND, ngày 12/10/2016
ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA:
1. Ông:
Nguyễn Đức Minh
PCT. UBND xã, Trưởng BCĐ PCGD-XMC

2.Ông:
Lê Văn Tỵ
HT, Trường TH An Dân Số 1

3.Bà:
Nguyễn Thị Nhụy
HT, Trường TH An Dân Số 2

4.Ông:
Cao Văn Minh
GV Phụ trách PCGDTH - XMC

 Đoàn và đơn vị được kiểm tra tiến hành làm việc, kiểm tra thực tế, hai bên cùng thống nhất một số nhận định sau:
I. ĐẠT CHUẨN PCGDTH
1. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PCGDTH MỨC ĐỘ 1:
a) Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (Năm học 2016 -2017)
- Tổng số: 75 / 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Phải phổ cập: 75/ 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Đang học tiểu học: 75/ 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Đạt tỉ lệ: 100 %.
(Chuẩn quy định 90% trở lên số trẻ em trong độ tuổi 6 tuổi ra lớp)


b) Trẻ 14 tuổi HTCTTH
- Tổng số: 115 /48 nữ;
- Phải phổ cập: 111 / 48nữ;
- HTCTTH: 111/ 48 nữ;
- Đạt tỉ lệ: 100 %.
- Đang học tiểu học: 0;
(Chuẩn quy định 80% trở lên số trẻ em trong độ tuổi 14 tuổi HTCTTH, các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%)
2. ĐỐI VỚI PCGDTH MỨC ĐỘ 2:
a) Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (Năm học 2016 -2017)
- Tổng số: 75 / 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Phải phổ cập: 75/ 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Đang học tiểu học: 75/ 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Đạt tỉ lệ: 100 %.
(Chuẩn quy định 95% trở lên)
b) Trẻ 11 tuổi HTCTTH
- Tổng số: 105/ 51 nữ;
- Phải phổ cập: 103/ 51 nữ;
- HTCTTH: 102 / 51 nữ;
- Đạt tỉ lệ: 99,0 %,
- Đang học tiểu học: 1/0 nữ;
(Chuẩn quy định 80% trở lên số trẻ em trong độ tuổi 11 tuổi HTCTTH, các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%) số trẻ 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học)
3. ĐỐI VỚI PCGDTH MỨC ĐỘ 3:
a) Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (Năm học 2016 -2017)
- Tổng số: 75 / 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Phải phổ cập: 75/ 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Đang học tiểu học: 75/ 29 nữ; Dân tộc: 1/1 nữ
- Đạt tỉ lệ: 100 %.
(Chuẩn quy định 98% trở lên)
b) Trẻ 11 tuổi HTCTTH
- Tổng số: 105/ 51 nữ;
- Phải phổ cập: 103/ 51 nữ;
- HTCTTH: 102 / 51 nữ;
- Đạt tỉ lệ: 99,0 %,
- Đang học tiểu học: 1/0 nữ;
(Chuẩn quy định 90% trở lên số trẻ em trong độ tuổi 11 tuổi HTCTTH, các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%) số trẻ 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học)
* Trẻ được tiếp cận giáo dục
- Tổng số trẻ từ 6 – 14 tuổi: 912 /
 
Gửi ý kiến