Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

pho cap giao duc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Van Minh
Ngày gửi: 07h:54' 17-02-2017
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT TUY AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH AN DÂN 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /KH-TiHAD1 An Dân , ngày tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đưa trẻ đến trường”và công tác PCGD

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của PGD ĐT Tuy An ,
Căn cứ thực tế tại đơn vị Xã An Dân đã đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT Mức độ 3 năm 2016,
Căn cứ theo nhiệm vụ năm học 2016 -2017 của đơn vị ,
Trường Tiểu học An Dân số 1 xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và công tác PCGD như sau :
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG :
1. Mục đích :
-. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đưa trẻ đến trường” thành một phong trào thường xuyên, liên tục. Từ đó góp phần duy trì, phát triển Phổ cập giáo dục bằng con đường chính quy có chất lượng và đạt hiệu quả cao ở địa phương.
- Giúp cho phụ huynh hiểu biết : Học tập là chìa khóa mở mang kiến thức, là hướng đi đúng và tốt đẹp cho tương lai của con em. Có học tập, có trau dồi đạo đức thì sẽ trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước.
2. Yêu cầu :.
- Phấn đấu 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100 % trẻ hoàn thành chương trình bậc Tiểu học .
- Phổ cập GDTH giữ vững mức độ 3
- Giữ vững sĩ số, hạn chế tối đa học sinh lưu ban.
- Vận động các bậc cha mẹ học sinh luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con em học tập.
- Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong việc giáo dục con em mình.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong xây dựng CSVC nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ năm 2017 :

Thời gian
Nội dung
Đơn vị và người thực hiện

Từ 02/2017 đến 03/2017
- Triển khai chủ trương , xây dựng kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường
- Tổ chức phúc tra, xác minh các độ tuổi trong diện quản lí.
- Điều tra trẻ sinh năm 2011 để định hướng mở lớp 1 năm học 2017-2018

- Hiệu trưởng.- PC

- Hiệu trưởng.- PC

- PC và giáo viên.chủ nhiệm


Từ 4 /2017
đến 06/2017
- Vận động tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên qua các cuộc họp HĐSP.
- Thống kê, lập danh sách trẻ thuộc các độ tuổi nhất là đầu cấp để huy động ra lớp.
- Thống kê trẻ bỏ học (nếu có) trong năm để tiếp tục vận động trở lại lớp.
-Chuẩn bị tu sửa cơ sở vật chất cần thiết.
- Hiệu trưởng và PC

- PC và tập thể giáo viên.


- Hiệu trưởng , PC và tập thể giáo viên.
- BGH


Tháng 7/2017
- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên : đủ, thiếu (theo kế hoạch được duyệt).
- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học đủ đáp ứng nhu cầu dạy học.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè (có kế hoạch riêng).
- Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng.


- Hiệu trưởng.

Tháng

8/2017
- Phân công giáo viên điều tra số liệu PC trong toàn xã và tiến hành nhập số liệu vào phần mềm
- Hoàn chỉnh việc tu sửa cơ sở vật chất (nếu có)
- Chuẩn bị SGK, tập vở, bàn ghế giáo viên và HS. Bàn giao hồ sơ học sinh lên lớp giữa các lớp.
- Làm công tác tuyển sinh lớp 1
Tập thể hội đồng sư phạm và Phụ trách PC

-BGH


- BGH và giáo viên.

- BGH và giáo viên

IV. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIÊN :
Triển khai kế hoạch, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên và phụ huynh.
Điều tra, thống kê, cập nhật kịp thời các độ tuổi có
 
Gửi ý kiến