Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thống kkee kì 1 lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hợp
Ngày gửi: 16h:07' 16-02-2017
Dung lượng: 18.8 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ THỐNG KÊ HỌC KÌ I CHƯA HOÀN THÀNH
KHÓI 4

STT LỚP TS NỮ DT NDT TIẾNG VIỆT
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 7 6 7 6 13 7 13 7 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 0 0 0 0 15 9 14 9 0 0 0 0
4A3 17 11 17 11 4 3 4 3 11 8 11 8 2 0 2 0
4A4 14 7 10 4 2 2 0 0 11 5 9 4 1 0 1 0
CỘNG 66 40 61 37 13 0 11 0 11 0 9 0 50 0 29 0 47 0 28 3 0 3 0
STT LỚP TS NỮ DT NDT TOÁN
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 6 5 6 5 14 8 14 8 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 0 0 0 0 15 9 14 9 0 0 0 0
4A3 17 11 17 11 4 3 4 3 10 5 10 5 3 3 3 3
4A4 14 7 10 4 2 2 0 0 10 5 8 4 2 0 2 0
CỘNG 66 40 61 37 12 10 10 8 49 27 46 26 0 5 0 3 0 5 0 3 0
STT LỚP TS NỮ DT NDT ĐẠO ĐỨC
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 17 13 17 13 3 0 3 0 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 15 9 14 9 0 0 0 -9 15 9 14 9
4A3 17 11 17 11 17 11 17 11 0 0 0 -11 17 11 17 11
4A4 14 7 10 4 14 7 10 4 0 0 0 -4 14 7 10 4
CỘNG 66 40 61 37 63 0 40 0 58 0 37 0 3 0 0 0 3 0 -24 0 46 0 27 0 41 0 24 0
STT LỚP TS NỮ DT NDT KHOA HỌC
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 7 5 7 5 13 8 13 8 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 4 4 4 4 11 5 10 5 0 0 0 0
4A3 17 11 17 11 4 3 4 3 13 8 13 8 0 0 0 0
4A4 14 7 10 4 3 3 0 0 11 4 10 4 0 0 0 0
CỘNG 66 40 61 37 18 0 15 0 15 0 12 0 48 0 25 0 46 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
STT LỚP TS NỮ DT NDT LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 8 7 8 7 12 6 12 6 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 0 0 0 0 15 9 14 9 0 0 0 0
4A3 17 11 17 11 4 3 4 3 13 8 13 8 0 0 0 0
4A4 14 7 10 4 4 4 1 1 10 3 9 3 0 0 0 0
CỘNG 66 40 61 37 16 0 14 0 13 0 11 0 50 0 26 0 48 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
STT LỚP TS NỮ DT NDT ÂM NHẠC
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 3 3 3 3 17 10 17 10 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 0 0 0 0 15 9 14 9 0 0 0 0
4A3 17 11 17 11 17 11 17 11 0 0 0 -11 17 11 17 11
4A4 14 7 10 4 14 7 10 4 0 0 0 -4 14 7 10 4
CỘNG 66 40 61 37 34 0 21 0 30 0 18 0 32 0 19 0 31 0 4 0 31 0 18 0 27 0 15 0
LỚP TS NỮ DT NDT MĨ THUẬT
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 17 13 17 13 3 0 3 0 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 0 0 0 0 15 9 14 9 0 0 0 0
4A3 17 11 17 11 17 11 17 11 0 0 0 0 17 11 17 11
4A4 14 7 10 4 14 7 10 4 0 0 0 0 14 7 10 4
CỘNG 66 40 61 37 48 0 31 0 44 0 28 0 18 0 9 0 17 0 9 0 31 0 18 0 27 0 15 0
LỚP TS NỮ DT NDT KĨ THUẬT
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 17 13 17 13 3 0 3 0 0 0 0 0
4A2 15 9 14 9 0 0 0 0 15 9 14 9 0 9 0 0
4A3 17 11 17 11 17 11 17 11 0 0 0 -11 17 11 17 11
4A4 14 7 10 4 14 7 10 4 0 0 0 -4 14 7 10 4
CỘNG 66 40 61 37 48 0 31 0 44 0 28 0 18 0 9 0 17 0 -6 0 31 0 27 0 27 0 15 0
LỚP TS NỮ DT NDT THỂ DỤC
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH CHƯA HOÀN THÀNH
TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT % TS % NỮ % DT % NDT %
4A1 20 13 20 13 7 7 7
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓