Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA TT 30 VÀ TT 22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:56' 16-02-2017
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA THÔNG TƯ 30 VÀ THÔNG TƯ 22
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 để hoàn thiện hơn cho bản Thông tư 30/2014 về việc đánh giá học sinh tiểu học. Sau đây là sự khác biệt giữa thông tư 30 và Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học như sau:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Thông tư 30
Thông tư 22

Cuối kì 1 và cuối năm học
Giữa kì 1, cuối kì 1,  Giữa kì 2 và cuối năm học

Hoàn thành  Chưa hoàn thành
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành

Không có
Lớp 4 – 5 có thêm bài KTĐK Toán-Tiếng Việt vào GK1, GK2.

Mức 1: Nhận biết, nhớ Mức 2: Kết nối, sắp xếp..vấn đề đã học. Mức 3: Vận dụng để giải quyết vấn đề mới….
Mức 1: Nhận biết, nhắc lại… Mức 2: Hiểu Mức 3: Biết vận dụng quen thuộc Mức 4: Vận dụng để giải quyết vấn đề mới…


ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT

Thông tư 30
Thông tư 22

Cuối kì 1 và cuối năm học
Giữa kì 1, cuối kì 1,  Giữa kì 2 và cuối năm học

Đạt Chưa đạt
Tốt Đạt Cần cố gắngHỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

Thông tư 30
Thông tư 22

5 loại
2 loại


Không có sổ theo dõi CLGD (giảm tính hành chính) - GV phải có minh chứng khi được yêu cầu trả lời câu hỏi tại sao lại xếp HS vào một mức nào đó. -Minh chứng: Sản phẩm học tập của HS, nhóm, ghi chép của cá nhân GV..KHEN THƯỞNG

Thông tư 30
Thông tư 22

Thành tích nổi bật hay có tiên bộ vượt bật về một trong ba nội dung Số lượng do hiệu trưởng quyết định.
HS hoàn thành xuất sắc…. HS có thành tích vượt trội.. Khen thưởng đột xuất

Không có sổ theo dõi CLGD (giảm tính hành chính) - GV phải có minh chứng khi được yêu cầu trả lời câu hỏi tại sao lại xếp HS vào một mức nào đó. -Minh chứng: Sản phẩm học tập của HS, nhóm, ghi chép của cá nhân GV..


 
Gửi ý kiến