Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Hà
Ngày gửi: 16h:13' 14-02-2017
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 7/2/2017
Ngày dạy: 14/2/2017
Dạy lớp: 12A11
TIẾT 42 – BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức:
- Biết các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có
- Biết các thao tác làm được trong quá trình tạo lập CSDL và quá trình cập nhật DL
2) Kĩ năng: Liên hệ với các thao tác đã học trong Access: Tạo bảng, nhập dữ liệu, cập nhật dữ liệu…
3) Thái độ: Học sinh có ý thức tái hiện lại kiến thức cũ, liên hệ thực tế trong học tập
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH
1) Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, máy chiếu, SGK
2) Học sinh: Vở ghi, SGK, học bài cũ
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: … vắng: …
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Hãy cho biết tiêu chí và mục đích để xđ khóa trong bảng? XĐ khóa chính cho các bảng trong CSDL QuanLiThi.mbd gồm các bảng:
Thi_Sinh(SBD, HoTen, NgaySinh, Truong)
Phach(SBD, Phach)
Diem(Phach, Diem)
Trả lời:
+ Tiêu chí xđ khóa chính: Là khóa có ít thuộc tính nhất để vừa đủ phân biệt các bộ trong bảng
+ Mục đích xđ khóa: Tạo liên kết giữa các bảng
+ Các khóa chính: KC của bảng Thi_Sinh là cột SBD, KC của bảng Phach là cột SBD hoặc cột Phach, KC của bảng Diem là cột Phach
(GV gọi hs khác nhận xét bài làm của ban, gv bổ sung và cho điểm)
3. Nội dung bài học

HĐGV
HĐHS
NDCĐ

HĐ1: Tìm hiểu thao tác tạo lập CSDL

- Hướng hs nhìn lên phông chiếu, cho biết các yếu tố căn bản tạo nên 1 CSDL QH?
- Cùng hs đi tìm hiểu lần lượt các công việc: Tạo bảng, tạo liên kết giữa các bảng (đối với CSDL có nhiều bảng) và nhập DL cho bảng
- Củng cố nội dung
- Nhìn và trả lời

- Lên bảng thao tác trên máy theo hướng dẫn và phát biểu của các bạn trong lớp
- Quan sát và ghi nhớ
Nắm được các công việc có thể làm trong giai đoạn tạo lập CSDL

HĐ2: Tìm hiểu thao tác cập nhật dữ liệu


- Khi nào ta cần cập nhật DL cho bảng?
- Mục đích của công việc này là gì?
- Liên hệ thực tế về xếp loại học lực của 1 hs
- Khẳng định: Mọi đối tượng trong CSDL đều có thể được cập nhật, đối với bảng: cập nhật cấu trúc là hiếm gặp vì cấu trúc bảng thường chỉ được cập nhật trong giai đoạn tạo lập và khai thác thử nghiệm CSDL; còn mẫu hỏi và báo cáo thường là được làm mới do DL được cập nhật
- Các công việc làm trong giai đoạn cập nhật DL
- Củng cố nội dung
- Thao tác trên máy
- Trả lời, ghi chép
- Trả lời, ghi chép
- Lắng nghe và suy nghĩ

- Lắng nghe

- Trả lời và ghi chép

Nắm được các công việc có thể làm để cập nhật DL vào bảng

HĐ3: Câu hỏi củng cố giờ học

Câu hỏi: Qua giờ học này, em hãy phân biệt hai công việc: Cập nhật cấu trúc dữ liệu và cập nhật dữ liệu?
- Trả lời:
+ Cập nhật cấu trúc dữ liệu là thay đổi cấu trúc của bảng. Công việc này thường được làm trong tạo lập CSDL
+ Cập nhật dữ liệu: là thay đổi dữ liệu sao cho đúng với thực tế hiện tại. Công việc này làm trong giai đoạn cập nhật dữ liệu, sau khi đã có CSDL
- Nhận xét câu trả lời và cho điểm
Suy nghĩ và trả lời
Củng cố lại giờ học các nội dung chính cần ghi nhớ và phân biệt

IV. DẶN DÒ
- Học bài và làm các bài tập số 1, 2, 3 Sgk Tr 93
- Đọc trước phần còn lại của bài 11
V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY


Ngày kí duyệt, 8/2/2017

Nguyễn Thị Nga

 
Gửi ý kiến