Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Đội ngũ đơn vị

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết
Ngày gửi: 11h:18' 06-02-2017
Dung lượng: 130.9 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THTH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

BÀI GIẢNG

Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Bài 4:ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Đối tượng: Học sinh lớp 10
Năm học:2015 – 2016


Người soạn:Nguyễn Thị Tuyết
TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2015

TRƯỜNG THTH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
PHÊ DUYỆT
Ngày … tháng … năm… …

BÀI GIẢNG

Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Đối tượng: Học sinh lớp 10
Năm học: 2015 – 2016
Người soạn:Nguyễn Thị Tuyết

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2015 KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI

PHÊ DUYỆT Môn học: GDQPAN
Ngày … tháng … năm… … Bài 4:Đội ngũ đơn vị
Đối tượng: Học sinh lớp 10


Phần một: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI


MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài này học sinh có thể:
1. Về kiến thức
- Nêu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, tiến lùi, qua phải qua trái, thu , giãn đội hình.
2.Về kỹ năng
- Thực hiện thành thạo động tác tập hợp đội hình và động tác đội ngũ từng người. Biết cách vận dụng vào trong quá trình học tập.
3. Về thái độ
- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường

NỘI DUNG
Bài học gồm các nội dung sau:
Đội ngũ tiểu đội
Đội ngũ trung đội

THỜI GIAN
Tổng thời gian: 7tiết
Phân bố thời gian:
Tiết 1:
Đội hình tiểu đội hàng ngang.
Tiết 2:
Đội hình tiểu đội hàng dọc.
Tiết 3:
Tiến, lùi, qua phải, qua trái; giãn đội hình, thu đội hình; ra khỏi hàng, về vị trí.
Tiết 4: Luyện tập các nội dung:
Đội hình tiểu đội hàng ngang.
Đội hình tiểu đội hàng dọc.
Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
Giãn đội hình, thu đội hình.
Tiết 5:
Đội hình trung đội hàng ngang.
Tiết 6:
Đội hình trung đội hàng dọc.
Tiết 7:Luyện tập
Đội ngũ trung đội,
Đội ngũ tiểu đội.
Hội thao, đánh giá kết quả.

ĐỊA ĐIỂM
Công viên Lê Thị Riêng.

TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
Tổ chức
GV tổ chức giảng dạy theo đội hình cả lớp.
Tổ chức luyện tập cá nhân, theo tổ,đội hình tiểu đội, trung đội.
Phương pháp
GV sử dụng các phương pháp: dạy thực hành, làm mẫu, phân tích động tác, làm tổng hợp.

VẬT CHẤT, TÀI LIỆU
Vật chất
HS chuẩn bị trang phục đúng quy định.
Tài liệu
Đối với giáo viên: giáo án, còi.
Đối với học sinh: SGK, tập ghi chép bài.
Phần hai: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

THỦ TỤC LÊN LỚP
Ổn định trật tự lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục.
Phổ biến nội dung bài học, nội quy thao trường bãi tập.

TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI

THỨ TỰ, NỘI DUNG
TG
PHƯƠNG PHÁP
VC

Giới thiệu chung về bài học
Mục tiêu bài học.
Nội dung, nội dung trọng tâm của bài.
Phương pháp.
Kí tín hiệu luyện tập.
Các yêu cầu của GV đối với HS trong quá trình học.
5’
GV: trình bày
HS: lắng nghe


Tiết 1,2,3,4:
Đội hình tiểu đội hàng ngang.
Đội hình tiểu đội hàng dọc.
Tiến, lùi, qua phải, qua trái; giãn đội hình, thu đội hình; ra khỏi hàng, về vị trí.
30’
GV giới thiệu theo đội hình cả lớp.
Nêu các trường hợp vận dụng.
Lấy một đội mẫu (a1) để giới thiệu.
Hướng dẫn cách chọn vị trí tập hợp đội hình.
G trên cương vị tiểu đội trưởng thực hiện các hành động.
Thực hiện phân tích khẩu lệnh, cách hô.
Làm mẫu và chỉ rõ cách tập hợp, vị trí và hành động của các số.
 
Gửi ý kiến