Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH THI GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:27' 02-02-2017
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT TRÀ ÔN
TRƯỜNG THCS XUÂN HIỆP

Số: 01/KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Hiệp, ngày 03 tháng 01 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Hướng dẫn số 400/HD-PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2016 - 2017;
Trường THCS Xuân Hiệp tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
a. Mục đích:
- Tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, góp phần xây dựng phát triển đội ngũ.
- Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực và kĩ năng hoạt động sư phạm, được học tập trao đổi kinh nghiệm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong nhà trường.
- Thông qua hội thi để đánh giá chất lượng đội ngũ, từ đó nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
b. Yêu cầu:
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
- bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu giáo dục.
2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự thi
a. Đối tượng:
Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
b. Điều kiện:
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) đã triển khai có hiệu quả tại tổ chuyên môn.
- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao và được đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ khá trở lên.
3. Nội dung, hình thức hội thi:
Giáo viên tham gia dự phải qua 3 vòng thi:
* Vòng 1: SKKN hoặc báo cáo NCKHSPƯD (được đánh giá trong thời gian 2 năm học gần nhất với năm tổ chức thi).
- Điểm của vòng thi này được đánh giá theo thang điểm 10 và được 2 giám khảo chấm điểm độc lập. Điểm thi vòng 1 là trung bình cộng điểm chấm của 2 giám khảo.
- Điểm của vòng thi 1 phải đạt từ 6.0 điểm trở lên thì giáo viên mới được dự thi vòng 2, nếu đạt dưới 6.0 điểm coi như bị loại.
- Ngày giáo viên dự thi nộp SKKN hoặc báo cáo NCKHSPƯD về trường (văn bản và qua địa chỉ email) hạn chót ngày 15/02/2017.
- Chấm thi: 7 giờ 30 phút ngày 16/02/2017 (thứ năm).
* Vòng 2: Bài kiểm tra năng lực
- Nội dung: Các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp THCS; những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các chỉ đạo giáo dục của ngành.
- Hình thức: Đề thi kiểm tra do Ban tổ chức biên soạn theo thang điểm 10, kết hợp hình thức kiểm tra tự luận (7 điểm) và trắc nghiệm khách quan (3 điểm).
- Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập. Điểm thi vòng 2 là trung bình cộng điểm chấm của 2 giám khảo.
- Điểm của vòng thi 2 phải đạt từ 8.0 điểm trở lên thì giáo viên mới được dự thi vòng 3, nếu đạt dưới 8.0 điểm coi như bị loại.
- Thời gian, địa điểm thi: 8 giờ ngày 23/02/2017, tại Hội trường THCS Xuân Hiệp.
- Chấm thi: lúc 14 giờ 30 phút, ngày 23/02/2017..
* Vòng 3: Bài thi giảng 2 tiết dạy ở 2 khối lớp khác nhau và ở 2 phân môn khác nhau (đối với môn có nhiều phân
 
Gửi ý kiến