Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH GIAO DUC NĂM HỌC 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGUYÊN TUẤN KHANH
Ngày gửi: 10h:49' 20-01-2017
Dung lượng: 423.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT TRÀ ÔN
TRƯỜNG THCS XUÂN HIỆP

Số: 74/KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Hiệp, ngày 12 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ văn bản số 1155/PH-SGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 – 2016;
Căn cứ Hướng dẫn số 1216 /HD-SGD-ĐT ngày10 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;
Căn cứ Hướng dẫn số 683/HD-PGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2015 – 2016;
Căn cứ tình hình thực tế,trường Trung học cơ sở Xuân Hiệp đề ra Kế hoạch giáo dục năm học 2015 – 2016 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
I.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM 2014-2015.
1.Kết quả đạt được
1.1 Về chất lượng giáo dục:
- Học sinh được công nhận TNTHCS : 100%.
- Học sinh lên lớp thẳng đạt: 95.% . HS yếu: 5 %
- Hạnh kiểm: Tốt –Khá: 99 %, TB 1%.
- Học sinh giỏi trường 117 học sinh,
- Học sinh giỏi huyện: 32 học sinh,
- Học sinh giỏi tỉnh: 11 học sinh.
- Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trên mặt bằng huyện, tỉnh. Môn Toán đạt hạng nhất, môn Văn hạng 4, môn AV hạng 7 của huyện.
- Duy trì sĩ sồ: 98.8 %.
- Công tác xã hội hoá giáo dục đạt kết quả tốt: BGH phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ HS, Hội khuyến học vận động được : 158.424.000 đồng để hỗ trợ học bổng cho HS nghèo và hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường.
- Phong trào Đoàn, Đội, hoạt động văn thể mỹ trong nhà trường hoạt động đi vào nề nếp đạt hiệu quả khá tốt, đạt nhiều giải thưởng các cấp.
- Tập thể CBGVVNV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đạt hạng III khối thi đua.
- Kết quả đánh giá ngoài về công tác KĐCLGD của trường đạt cấp độ : Ba
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD ĐT.
- Chấp hành tốt ATGT, cả năm học không có CBGV vi phạm.
- Phong trào xây dựng Trường học TT- HSTC xếp loại:xuất sắc.
2.Những hạn chế tồn tại chính của năm học qua:
- Công tác phối hợp giữa nhả trường và gia đình còn hạn chế, còn một số ít PHHS chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục quản lí con mình hoặc.
- Các tác động tiêu cực của xã hội ảnh hưởng nhiều đến công tác giáo dục.
- Còn 5 % HS yếu.
- Vẫn còn một số HS trốn học, thiếu ý thức học tập tốt ở trường, ở nhà, mê chơi, bỏ học chơi games, chưa ngoan, thường vi phạm nội quy nhà trường
II. TÌNH HÌNH, BỐI CẢNH NĂM HỌC 2015 -2016.
Học sinh.

Khối
Số lớp
Học sinh
Sĩ số TB HS/lớp
Số HS lưu ban (năm học trước)
Gia đình chính sách
Gia đình khó khănT.số
Nữ
DT

6
4
101
48

25.5
3
1
31

7
5
128
65
1/1
25.6
5
1
21

8
5
108
60

21.6
1

29

9
5
111
51

22.2

1
24

Cộng
19
448
224

23.6
9
3
105


2. Đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên.
TT
Bộ phận
Số lượng
Đảng viên
Số giáo viên

Biên chế
(cơ hữu)
Hợp đồng
Trình độ>ĐH
ĐH
CĐ
KhácT.số
Nữ
1
BGH
2

2
2


2

1

2
TPT

 
Gửi ý kiến