Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra 8 tuần

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Hằng
Ngày gửi: 07h:51' 16-01-2017
Dung lượng: 199.0 KB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
Sở GD-ĐT Nam D Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2008-2009
Trường THPT Bình Phú Môn: Vật Lý 12 Ban TN
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12A . . .
Học sinh giải các bài toán hay trả lời ngắn gọn các câu hỏi vào các dòng trống tương ứng của từng câu (Nhớ ghi rõ đơn vị các đại lượng đã tính).

Mã đề: 138


Câu 1. Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là:
A. Quá trình sản xuất. B. Sản xuất của cải vật chất
C. Thỏa mãn nhu cầu. D. Sản xuất kinh tế
Câu 2. Điều kiện nào thì người sản xuất có nhiều lãi ?
A. TGLĐCB > TGLĐXHCT B. TGLĐCB = TGLĐXHCT C. TGLĐCB < = TGLĐXHCT D. TGLĐCB < TGLĐXHCT
Câu 3. Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân?
A. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.
B. Tạo điều kiện cho mọi người có việc là và thu nhập.
C. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc.
D. Thực hiện dân giàu, nước mạnh...
Câu 4. Bác A hái rau đem ra chợ bán, lấy tiền rồi dung tiền đó mau thức ăn. Vậy tiền đã thực hiện chức năng nào ?
A. Phương tiện thanh toán B. Thước đo giá trị C. Tiền tệ thế giới D. Phương tiện lưu thông
Câu 5. Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động ?
A. Máy may, kéo, bàn ủi B. Mẫu áo, quần C. Kim, chỉ, nút D. Vải
Câu 6. Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác gọi là gì ?
A.Thước đo giá trị B. Giao thương quốc tế C. Tiền tệ thế giới D. Tỷ giá hối đoái
Câu 7. Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là gì?
A. Công dụng thỏa mãn nhu cầu vật chất.
B. Công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán.
C. Công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần.
D. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.
Câu 8. Hệ thống bình chứa của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất?
A. Đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là công nghiệp hóa chất.
B. Đối tượng lao động đã trải qua tác động của lao động.
C. Nguyên vật liệu nhân tạo.
D. Tư liệu lao động.
Câu 9. Quy luật giá trị có bao nhiêu tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa?
A. 5
B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10. Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?
A. 5 giờ. B. 4 giờ C. 6 giờ. D. 3 giờ.
Câu 11. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò như thế nào đến sự tồn tại của xã hội?
A. Đòn bẩy. B. Động lực. C. Cả a, b, c đúng. D. Cơ sở.
Câu 12. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì?
A. Sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động.
B. Sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất.
C. Sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao động.
D. Sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động.
Câu 13. Để sản phẩm trở thành hàng hóa khi thỏa mãn mấy điều kiện ?
A. 3 B. 5 C. 4. D. 2.
Câu 14. Hãy chỉ ra một trong những chức năng của tiền tệ?
A. Phương tiện mua bán
 
Gửi ý kiến