Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Đạt
Ngày gửi: 12h:22' 11-01-2017
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
MỞ ĐẦU
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, ông cha ta đã phải chống lại kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn ta rất nhiều lần, cả về mọi mặt quân sự, kinh tế… Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng kẻ thù xâm lược, viết nên những trang sử hàohùng của dân tộc như; chiến thắng Bạch Đằng, sông Như Nguyệt, Hàm Tử, Chương Dương… Từ khi ĐCSVN ra đời thì tinh thần yêu nước và truyền thống đánh giặc của dân tộc ta lại được phát huy lên một tầm cao mới, đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
Bài giảng được biên soạn giữa vào sách giáo khoa giáo dục quốc phòng – an ninh 10, nhà xuất bản giáo dục và đào tạo, năm 2012
NỘI DUNG
BÀI 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
A. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên
- Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên của dân tộc ta được sử sách ghi lại là cuộc kháng chiến chống quân Tần năm 214 trước CN dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh họ Hùng đời thứ 18, sau khi giành thắng lợi, với uy tín của mình, được nhân dân suy tôn lên ngôi lấy hiệu là Hùng Vương lập ra nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc ta.
- Tiếp theo là cuộc kháng chiến chống quân phương bắc Triệu Đà xâm lược dưới sự lãnh đạo của Thục Phán, sau khi giành thắng lợi, với uy tín của mình Thục Phán được nhân dân hai bộ tộc là Âu Việt và Lạc Việt suy tôn lên ngôi lấy hiệu là An Dương Vương lập ra nhà nước Âu Lạc nhà nước thứ hai của dân tộc ta. Tuy nhiên cuộc kháng chiến này kéo dài và từ năm 184 – 179 thì thất bại, từ đây dân tộc ta rơi vào cảnh ngàn năm Bắc thuộc
2. Cuộc đấu tranh giành độc lập từ thế kỷ I đến thế kỷ X
Dưới ách thống trị của chính quyền đô hộ, qua nhiều triều đại, bọn phong kiến phương bắc ra sực vơ vét của cải, áp bức bóc lột và đồng hóa nhân dân ta… với ý chí kiên cường, bền bỉ đấu tranh chống lại kẻ thù, để bảo vệ giống nòi, giữ gìn bản sắc văn hóa đậm đà bản sắc, quyết tâm giành độc lập tự do, tiêu biểu như; khởi nghĩa hai bà Trưng năm 40, bà Triệu năm 248, Lí Bí năm 242, Triệu quang Phục năm 548, Mai Thúc Loan năm 722… đến năm 938 dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền, với chiến thắng Bạch Đằng dân tộc ta đã giành lại được độc lập tự do cho Tổ quốc.
3. Cuộc chiến tranh giữ nước từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX
Sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm Ngô Quyền lên ngôi, bắt tay xây dựng đất nước, trải qua nhiều triều đại như; Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần, Hồ và Lê Sơ… nước đại việt là một nước phát triển cường thịnh, với kinh đô Thăng Long, văn minh sông hồng, văn hóa Đông Sơn…. Tuy nhiên giai đoạn lịch sử này dân tộc ta luôn phải đấu tranh chống ngoại xâm như; năm 981 dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn ông cha ta đánh tan quân Tống lần 1, thế kỷ XI triều Lí chống Tống giành thắng lợi vẻ vang, thế kỷ XIII nhà Trần chống quân Nguyên – Mông, thế kỷ XV nhà Hồ chống quân Minh, thế kỷ XVIII Nguyễn Huệ chống quân Xiêm…
* Nguyên nhân giành thắng lợi là ông cha ta đã vận dụng những tinh hoa về nghệ thuật quân sự để giành chiến thắng như; Li Thường Kiệt dùng binh pháp “tiên phát chế nhân”, Trần Quốc Tuấn dùng binh pháp “dĩ đoản chế trường”, Quang Trung dùng binh pháp “thần tốc, bất ngờ”…
4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lật đổ chế độ thực dân, nửa phong kiến (thế kỷ XIX đến năm 1945)
Tháng 9/1958 thực dân Pháp nổ súng tiến công Đà Nẵng mở đầu xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn từng bước nhượng bộ và đến năm 1884 thì công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi nước ta. Tuy nhiên với tình yêu quê hương, nòi giống, nhân dân ta đã không chịu khuất phục, nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, tiêu biểu như; các cuộc khởi nghĩa do. Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám… lãnh đạo, nhưng cuối cùng thì thất bại, do thiếu đường lối lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.
Năm 1930 ĐCSVN ra đời lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,
 
Gửi ý kiến