Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung An (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:33' 07-01-2017
Dung lượng: 424.0 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
Buổi 11:
Dạng toán thống kê.
I/Lý thuyết
Cách thu thập số liệu và cách lập bảng số liệu ban đầu
Dấu hiệu cần điều tra
Số tất cả các giá trị (không nhất thiêt khac nhau ) bằng số các đơn vị điều tra.
Cách lập bảng “tần số”
Giá trị x
……………….

Tần số
………………

Công thức tính số trung bình:

X=

Trong đó: x1, x2, ……… xk là k các giá trị khác nhau của dấu hiệu X
.n1, n2…………….. nk là k tần số tương ứng
N là số các giá trị
Cách vẽ biểu đồ:
Cách 1: Biểu đồ dạng khoảng
Cách 2: Biểu đồ hình chữ nhật
Cách 3: Biểu đồ hình quạt
II/Bài tập
Bài 1 Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng sau:

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nhiệt độ trung bình (độ C)
18
20
28
30
31
32
31
28
25
18
18
17

a) Hãy lập bảng tần số
b) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng
Hướng dẫn giải :
a) Bảng tần số
Giá trị (x)
17
18
20
28
30
31
32
25


Tần số(n)
1
3
1
2
1
2
1
1
N=12

b) Biểu đồ đoạn thẳng

Bài 2 : Điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 7A cho bởi bảng sau:
7
8
4
2
5
6
5
8
10
6

6
7
8
5
3
7
4
9
7
9

9
2
4
7
8
8
2
10
6
8


Dấu hiệu ở đây là gi?
Lập bảng “tần số”
Tìm số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu
Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng
Hướng dẫn giải:
Dấu hiệu là: “Điểm kiểm tra toán của lớp 7A”
Bảng “tần số”
Giá trị (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số(n)
3
1
3
3
4
5
6
3
2
N=30


Số trung bình cộng là:
● Mốt của dấu hiệu là: 8
4. Biểu đồ đoạn thẳng .


Bài 3: Thời gian giải một bài toán của học sinh lớp 7B (tính bằng phút) được cho trong bảng dưới đây:
3
10
7
8
4
8
5
6

4
8
6
5
10
9
5
9

8
8
7
5
10
7
8
10

7
6
10
8
8
7
8
7

8
4
10
8
8
9
9
6

Dấu hiệu ở đây là gì?
Có bao nhiêu bạn làm bài
Lập bảng “tần số rồi rút ra nhạn xét”
Tìm mốt và tính số TBC
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
Bài 4: Chiều cao của 40 học sinh lớp 7C được ghi trong bảng(đơn vị đo cm)
140
143
135
152
136
144
146
133
142
144

145
136
144
139
141
135
149
152
154
136

131
152
134
148
143
136
144
139
155
134

137
144
142
152
135
147
139
133
136
144

Hãy hoàn thiện bảng “tần số ghép lớp” sau:
Chiều cao
Giá trị trung tâm
Tần số
Các tích

Từ: 130-135
Từ: 135-140
Từ: 140-145
Từ: 145-150
Từ: 150-155
Buổi 12:
Dạng toán về đơn thức.
I/Lý thuyết:
Định nghĩa đơn thức
Cách thu gọn đơn thức
Cách tìm bậc của đơn thức
Cách nhân hai đơn thức
Cách +, - các đơn thức đồng dạng

II/
 
Gửi ý kiến