Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kt tham khảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Thuận
Ngày gửi: 07h:32' 07-01-2017
Dung lượng: 95.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
* Cấu trúc ma trận :
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
vận dụng
Vận dụng ở mức độ cao hơn
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
.
Phân được hợp chất hữu cơ

Số câu hỏi1

Số điểm0,
Etilen, Axetilen,Benzen
được CTCT

được các loại phản ứng đặc trưng của từng loại liên kết
dụng chuyển hóa các PTSố câu hỏi
5

11
Số điểm

1,

0,25


2đ

mỏ và khí thiên nhiên
Nêu được khái niệm về dầu mỏ

dụng vào thực tếSố câu hỏi
31Số điểm
0,0,


etylic
Tính vật lí
Số câu hỏi
1


Số điểm
0,


5. Kiến thức tổng hợp

vào tính chất đặc trưng để nhận biết từng lọ riêng biệt
Tính khối lượng của chất dựa vào phản ứng trên
Tính lượng kết tủa dựa vào số mol và khối lượng


Số câu hỏi

1

1

1Số điểm
1,0Tổng số câu (nghiệm)
TS điểm (trắc nghiệm)
9

2,25đ

2

0,5đ
1

0,25đ

12 câuTổng số câu (luận)
TS điểm (tự luận)

1

2c


3 câuTRƯỜNG THCS LƯU VĂN MÓT
TỔ HÓA-SINH-TD
ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016
MÔN HÓA HỌC 9
Thời gian làm bài :60 phút (không kể thời gian phát đề)
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3điểm) Học sinh chọn câu đúng nhất ,mỗi câu 0,25đ
Câu1 :Trong các hợp chất sau đây ,dãy nào gồm toàn loại hidrocacbon:
A. CH4,C2H4,C2H5Cl B. C3H6,C4H10,C2H4
C.C2H4,CH4,C3H7 D.CH4,C2H4,CH3Cl
Câu 2: Công thức nào là của Etilen:
A. CH4 B. C2H2
C. C2H4 D.C6H6
Câu 3: Các chất có liên kết đôi dễ tham gia phản ứng:
A. Phản ứng thế B. Phản ứng phân hủy
C. Phản ứng trao đổi D.Phản ứng cộng
Câu 4 : Cặp chất nào sao đây làm mất màu dung dịch Brom:
A.C2H4,C2H2 B.CH4,C2H2
C. C6H6, C2H5Cl D. C2H4, CH4
Câu 5 : Chất khí nào kích thích quả mau chín?
A. Khí cacbonic B.Metan
C.Etilen D.Benzen
Câu 6 : Công thức cấu tạo của benzen có đặc điểm:
A.Gồm vòng 6 cạnh B. Có 3 liên kết đơn
C.Vòng 6 cạnh đều D. Vòng 6 cạnh đều ,có 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn.
Câu 7 : Điều chế axetilen bằng cách:
A.Điện phân nước B. Cho CaC2 tác dụng với nước
C. Cho Ca tác dụng với nước D. Cho Mg tác dụng với HCl
Câu 8 :Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Dầu mỏ là đơn chất B. Dầu mỏ là hợp chất
C.Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hidrocacbon D.Dầu mỏ là 1 chất phức tạp
Câu 9 : Mục đích của phương pháp cracking dầu nặng là:
A .Điều chế etilen B. Điều chế metan
C. Tăng chất lượng xăng D. Tăng lượng xăng thu được
Câu 10 : Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần cung cấp lượng oxi:
A. Vừa đủ B. Dư C. Thiếu D. Đủ
 
Gửi ý kiến