Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:33' 05-01-2017
Dung lượng: 10.6 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGHI YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
- Ngày sinh: 10/10/1980
- Năm vào ngành giáo dục: 2002
- Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên
- Trình độ chuyên môn đào tạo: Đại học Tin
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp năm học 2015 - 2016: Xuất sắc
I. MỤC TIÊU CHUNG.
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội , bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS.
- Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên
-Tự trang bị kiến thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình THCS.
-Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức quản lý tự học tự bồi dưỡng của bản thân
- Bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với mức yêu cầu phát triển giáo dục THCS, yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (Bắt buộc):
+ Thời lượng: 30 tiết/giáo viên/năm học.
+ Nội dung: Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị Quyết của BCH trung ương Đảng, của Huyện ủy của cấp ủy địa phương. Bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tình hình phát triển kinh tế - xã hội - giáo dục và đào tạo; chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường.
+ Hình thức bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng do Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Sở Giáo Dục và Đào tạo, Phòng Giáo Dục và Đào tạo, Ủy Ban Nhân Dân xã tổ chức và tự học qua mạng internet.
2. Nội dung bồi dưỡng 2 (Bắt buộc):
+ Thời lượng: 30 tiết/giáo viên/năm học.
+ Nội dung: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho Cán bộ quản lý giáo viên các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương.
+ Hình thức bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng do Sở Giáo Dục và Đào tạo, Phòng Giáo Dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức và tự học qua mạng internet, qua sinh hoạt tổ chuyên môn. Tham gia các lớp bồi dưỡng do Phòng Giáo Dục và Đào tạo, Sở Giáo Dục và Đào tạo mở.
3. Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
- Thời lượng: 60 tiết
- Nội dung:
tt
Tên mô đun (60 tiết)
Hình thức học
Thời gian học

1
I.Mô đun thứ nhất (mô đun 18):
Phương pháp dạy học tích cực /10 tiết
- Gv tự bồi dưỡng
Tháng 9+10/2016


1.Dạy học tích cực/ 3 tiết
- Gv tự bồi dưỡng
1,2/9


2.Các phương pháp dạy học tích cự/ 3 tiết
- Gv tự bồi dưỡng
3,4/9


3.Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực/ 4 tiết
- Gv tự bồi dưỡng
1,2/10

2
II. Mô đun thứ hai (mô đun 20): Sử dụng các thiết bị dạy học/10 tiết
- Gv tự bồi dưỡng
Tháng 10+11/20161.vai trò của thiết bị dạy học trong đổi nới phương pháp dạy học

3,4/10


2.Thiết bị dạy học theo môn học

1,2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓