Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN nang cao chat luong day hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:52' 02-01-2017
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 ngườiMục lục


Trang

Phần mở đầu
3

1. Lý do chọn đề tài
3

2. Mục đích nghiên cứu
3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3

4. Đối tượng nghiên cứu
3

5. Phương pháp nghiên cứu
3

Phần nội dung


I. Những cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT
4

1. Cơ sở lý luận
4

2. Cơ sở pháp lý
5

II. Thực trạng của công tác quản lý dạy học ở trường THPT số 2 huyện Sa Pa tỉnh Lao Cai
5

 1. Sơ lược về đặc điểm của trường THPT số 2 huyện Sa Pa tỉnh Lao Cai
5

 2. Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý dạy học trường THPT số 2 huyện Sa Pa tỉnh Lao Cai
7

3. Một số tồn tại trong việc quản lý dạy học ở trường THPT số 2 huyện Sa Pa tỉnh Lao Cai
8

 4. Một số vấn đề đặt ra trong việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT số 2 huyện Sa Pa tỉnh Lao Cai trong giai đoạn hiện nay
9

III. Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT số 2 huyện Sa Pa tỉnh Lao Cai giai đoạn hiện nay.
9

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục“ và 4 nội dung của cuộc vận động “Hai không“ của Bộ GD&ĐT.

9

 2. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ công nhân viên trong trường về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dạy học
10

 3. Kiện toàn bộ máy chuyên môn trong nhà trường, tổ chức chỉ đạo các hoạt động một cách khoa học của người cán bộ quản lý
10

 4. Tăng cường xây dựng, củng cố nền nếp dạy học
10

 5. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
12

 6. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên
14

 7. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tăng cường các nguồn lực phục vụ cho dạy học
15

Phần kết luận và kiến nghị
16

1. Một số kết luận
17

2. Một số kiến nghị - đề xuất
17

Phần tài liệu tham khảo
17Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài:
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các bậc tiền nhân đã nói: "Thiên tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước thịnh, nguyên khí suy thì đất nước suy". Có thể nói lịch sử phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều khẳng định rằng: Giáo dục và Đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội.
Sự nghiệp trồng người luôn được Hồ Chủ Tịch quan tâm, Người khẳng định: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì
 
Gửi ý kiến