Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thảo
Ngày gửi: 08h:16' 18-12-2016
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ NGÃ NĂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Tổ: Văn
Môn:
Họ và tên:
I. Mục đích, yêu cầu:

II. Khung chương trình:

STT
Số tiết trong tuần
Số bài KT 15`
Số bài KT 1 tiết

HỌC KỲ I
HỌC KỲ II

HỌC KỲ I

Tuần
Tiết PPCT
Tên bài dạy
Mục đích yêu cầu
CT
Giảm tải
ĐDDH

1

.PHONG CÁCH HỒ CHÍ
MINH


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luật, tự sự, biểu cảm.

Nắm được những hiểu biết cốt yếu về hai phương châm hội thoại: phương châm về lượng, phương châm về chất.
- Biết vận dụng các phương châm về lượng, phương châm về chất trong hoạt động giao tiếp.
Hiểu vai trò của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
- Tạo lập được văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.
Nắm được cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.2

ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tt)


- Nhận thức được mối nguy hại khủng khiếp của việc chạy đa vũ trang, chiến tranh hạt nhân.
- Có nhận thức, hành động đúng để góp phần bảo vệ hoà bình...

- Nắm được những hiểu biết cốt yếu về ba phương châm hội thoại: phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự.
- Biết vận dụng hiệu quả phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19HỌC KỲ II

Tuần
Tiết PPCT
Tên bài dạy
Mục đích yêu cầu
CT
Giảm tải
ĐDDH

20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38Duyệt của BGH Xác nhận của Tổ trưởng Ngày tháng năm 2014
Ngày lập kế hoạch
 
Gửi ý kiến