Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hưng Hà
Ngày gửi: 05h:31' 02-12-2016
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7
ơng I đthẳng vuông góc
đthẳng song song
Ngày soạn: 20/8/2016
Ngày dạy: /8/ 2016
Tiết 1-2 §1. hai đthẳng vuông góc
hai đthẳng SONG SONG
I. Chuẩn bị:
GV: SHD - thước thẳng - bảng phụ:
HS: Dụng cụ học tập - Đọc trước bài.
II.Tổ chức các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Ghi chú

A.B : Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức
GV: Cho các nhóm nghiên cứu mục tiêu của bài học.
HS: các nhóm nghiên cứu mục tiêu của bài học.
HS: nêu mục tiêu bài học.
GV: cho HS đọc nội dung1,a,b,c
HS: Ghi vào vở
-GV: hướng dẫn các nhóm tìm hiểu bài toán 1.d
HS: Thảo luận nhóm
-GV:Kiểm tra các nhóm
HS: Các nhóm báo cáo kết quả đã làm
Gv: nhận xét, đánh giá mức độ đạt được của các nhóm
GV: cho HS đọc nội dung1.e,g
HS: Đọc nội dung 1.e,g
1.Thế nào là 2 đthẳng vuông góc 
Ta có: 
Và  (đối đỉnh)
Mặt khác
 (kề bù)


Mà (đối đỉnh)
Vậy các góc xOy’, x’Oy, x’Oy’ đều là các góc vuông
*Định nghĩa: SGK
Ký hiệu: 
*Định nghĩa: SGK


C: Hoạt động luyện tập:
GV: cho HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1, 2, trang 105.
HS: hoạt động cá nhân làm bài tập 1, 2, 3 trang 105. HS:các nhóm báo cáo kết quả hoạt động cá nhân của nhóm mình.
GV: tuyên dương các cá nhân hoàn thành tốt.D.E: Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
GV: Cho HS về nhà làm bài tập vận dụng
HS: về nhà thực hiện bài 1,2.3 SGK trang 106-107 Ngày soạn: 27/8/2016
Ngày dạy : /8/2016
Tiết 3 – 4
§2 Tiên đề ơclit về đthẳng song song
I. Chuẩn bị:
GV: SHD - thước thẳng - bảng phụ:
HS: Dụng cụ học tập - Đọc trước bài.
II.Tổ chức các hoạt động học tập
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra:
HS: Phát biểu dấu hiệu nhận biết 2 đthẳng song song

Hoạt động
Nội dung chính
Ghi chú

A.B : Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức
GV: Cho các nhóm nghiên cứu mục tiêu của bài học.
HS: các nhóm nghiên cứu mục tiêu của bài học.
HS: nêu mục tiêu bài học.
GV: cho HS đọc nội dung1,a,b,c
HS: Ghi vào vở
-GV: hướng dẫn các nhóm tìm hiểu bài toán 1.c
HS: Thảo luận nhóm
-GV:Kiểm tra các nhóm
HS: Các nhóm báo cáo kết quả đã làm
Gv: nhận xét, đánh giá mức độ đạt được của các nhóm
-GV: hướng dẫn các nhóm tìm hiểu bài toán 2.a
HS: Thảo luận nhóm
-GV:Kiểm tra các nhóm
HS: Các nhóm báo cáo kết quả đã làm
Gv: nhận xét, đánh giá mức độ đạt được của các nhóm
GV: cho HS đọc nội dung 2.b
HS: Đọc nội dung 2.b
2.c luyện tập
GV: cho HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1.c
HS: hoạt động cá nhân làm bài tập 1.c
1. Tiên đề Ơclit

, b đi qua M và b// a là duy nhất

*Tính chất: SGK2. Tính chất 2 đt song song*Tính chất: SGK


Tiết 4 .C: Hoạt động luyện tập:
GV: cho HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1, 2, trang 105.
HS: hoạt động cá nhân làm bài tập 1, 2, 3 trang 105. HS:các nhóm báo cáo kết quả hoạt động cá
 
Gửi ý kiến