Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dạy them chương II và ôn tập hk I năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày gửi: 11h:31' 29-11-2016
Dung lượng: 342.0 KB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
CHỦ ĐỀ 1: TẬP HỢP SỐ NGUYÊN
I. Kiến thức cần nhớ
- Tập hợp số nguyên: Z= {...; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;...}
+ Số nguyên dương: Z+ = {1; 2; 3; 4;...}
+ Số nguyên âm: Z- = {-1; -2; -3; -4;...}
+ Số 0
- Biểu diễn số nguyên trên trục số
- Số đối của a: -a
II. Bài tập:
Dạng 1: Tập hợp, biểu diễn số nguyên
Dạng 2: Xác định số đối
Dạng 3: So sánh, sắp xếp 2 số nguyên
Dạng 4: Tìm số nguyên
Dạng 5: Trị tuyệt đối của số nguyên
Dạng 1: Tập hợp, biểu diễn số nguyên
Bài 1: Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:
7 ∈ N ;                 7 ∈ Z ;                  0 ∈ N ;                   0 ∈ Z ; -9 ∈ Z ;
-9 ∈ N ;                11,2 ∈ Z . N ∈ Z . N ( Z . Z+ ( N .
Bài 2: Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không ? Tại sao ?
Bài 3:
a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?
b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không ?
c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không ?
d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không ?
Bài 4: Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?
-4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.
Bài 5: Đọc độ cao của địa điểm sau:
a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới);
b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11.524 mét ( sâu nhất thế giởi).
Bài 6: Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.
Bài 7: Biểu diễn các số: 2, -2,4, -6, 0, -4, 3 trên trục số.
+ Những điểm cách đều 0?
+ Những điểm cách điểm 0 4 đơn vị?
Dạng 2: Xác định số đối
Bài 8: Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.
Bài 9: Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6,|-5|, |3|, 4,0
Dạng 3: So sánh, sắp xếp 2 số nguyên
Bài 10: Điền dấu vào ô trống:
            3  5,                          -3  5,             4  -6,                         10  -10
Bài 11: Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0.
Bài 12: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -10, -15, 0, -7, -8, 2, 1.
Bài 13. Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng (Chú ý: Có thể có nhiều đáp số):
a) 0 < ...2;          b) ...15 < 0;              c) ...10 < ...6;      d)...3 < ...9
Bài 14:a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2; -8; 0; 1.
b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4; 0; 1; -25.
c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.
Bài 15: Kết quả sắp xếp các số -7; 4 ; 0; - 15; 2 theo thứ tự tăng dần là:
A) -7; 4 ; 0; - 15; 2 B) -15; 0 ; 2; 4; -7 C) -15;
 
Gửi ý kiến