Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Tính chất hoá học của axit

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Hường
Ngày gửi: 14h:18' 02-09-2016
Dung lượng: 690.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Tuần 6 Ngày soạn: ............../ ............../
Tiết 11: Ngày dạy: .............../ ................/

Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ

A/ Mục tiêu

I. Kiến thức:
Biết được.
- Tính chất hóa học chung của Bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu và với axit). Tính chất hóa học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và dung dịch muối). Tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị phân hủy bởi nhiệt)
II. Kỹ năng:
- Tra bảng tính tam để biết một bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ không tan.
- Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan.
- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu (giấy quỳ tím hoặc phenolphtalein).
- Viết Pt hóa học minh họa tính chất hóa học của bazơ.
III. Thái độ:
+ Biết vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong đời sống sản xuất
B/ Chuẩn bị
+ Giáo viên:
- Giáo án + Sgk
- Đồ dùng: Dụng cụ + hoá chất cần thiết trong bài dạy.
+ Học sinh:
- Vở ghi + SGK
C/ Tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số
- Các hình thức dạy học: Thí nghiệm thực hành, thảo luận nhóm, vấn đáp-gợi mở...
III/ Hoạt động dạy và học
I. Kiểm tra bài cũ:
Gv: Trả bài kiểm tra 1tiết.
- Nhận xét đánh giá bài kiểm tra
- Nêu một số điểm cần chú ý khi làm bài kiểm tra.
II. Bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu dung dịch bazơ tác dụng với chất chỉ thị màu
Gv: hướng dẫn làm TN0 học sinh quan sát nêu hiện tượng, nhận xét và rút ra kết luận.
Gv: Bổ xung
Hs: Đọc Sgk1- Tác dụng với chất chỉ thị màu.
- TN0: Cho quỳ tím tác dụng với dd NaOH, dd phenolphtalein.
- Hiện tượng:
- Nhận xét:
- K/l: + Quỳ tím chuyển thành quỳ xanh
+ Dung dịch phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.


Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự tác dụng của dd với oxit axit


Gv:Nêu vấn đề
- Hướng dẫn học sinh làm hí nghiệm thổi khí cacbonic vào dd nước vôi trong.
- Quan sát hiện tượng và rút ra kết luận.
Viết PTPƯ xẩy ra.


2- Tác dụng của dd bazơ với oxit axit
Dung dịch bazơ( Kiềm)+ oxit axit(Muối+ nước
TN0: Thổi khí CO2 vào dd Ca(OH)2.
PT : Ca(OH)2(dd)+ CO2(k) ( CaCO3(r)+ H2O(l)

2NaOH(dd) + SO2(k) ( Na2SO3(dd)+ H2O(l)


Hoạt động 3: Tìm hiểu bazơ tác dụng với axit? Dung dịch bazơ có tác dụng với dung dịch axit không. Sản phẩm tạo thành là gì?
? Viết phương trình phản ứng minh hoạ

3- Tác dụng của dd bazơ với axit
* Bazơ + axit ( Muối + nước( Phản ứng này gọi là phản ứng trung hoà)
PT : Fe(OH)2(r) + 2HCl(dd) ( FeCl2(dd)+ 2H2O(l)

2NaOH(dd) + H2SO4(dd) ( Na2SO4(dd)+ H2O(l)


Hoạt động 4: Tìm hiểu bazơ không tan bị phân huỷ bởi nhiệt


Gv: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm.
TN0 (Sgk- Tr 24, 25)
Hs: Quan sát hiện tượng
? Nhận xét.
? Viết phương trình phản ứng.

4- Bazơ không tan
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓