Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Bài tập chương I

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:53' 10-05-2016
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP PHÂN TÍCH SWOT KHI ĐỐI MẶT THAY ĐỔI

Điểm yếu:
Y1- CSVC chưa đáp ứng yêu cần công tác đổi mới.
Y2: Chất lượng HS không đồng đều (đặc biệt lớp có học sinh dân tộc thiểu số)

Điểm mạnh:
M1- Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến công tác đổi mới SHCM.
M2- Đội ngũ GV vững vàng chuyên môn, năng động, nhiệt tình.

Thời cơ
T1- Ngành GD, địa phương rất quan tâm đến đổi mới dạy học trong đó có đổi mới SHCM.
T2- Thiết bị, thông tin ngày càng đa dạng, phong phú.
T3- LĐ, GV được tập huấn về đổi mới SHCM.

Thách thức
N1- Yêu cầu ngày càng cao về chất lượng GD.
N2- Yêu cầu của việc đổi mới PPDH.

PHÂN TÍCH SWOT


Yếu
Mạnh

Thời cơ
Y1- CSVC chưa đáp ứng yêu cầu công tác đổi mới.
T1- Ngành GD rất quan tâm đến đổi mới dạy học trong đó có đổi mới SHCM.
M1- Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến công tác đổi mới SHCM.
T2- Thiết bị, thông tin ngày càng đa dạng, phong phú.
T3- LĐ, GV được tập huấn về đổi mới SHCM.

Thách thức
Y2- CSVC chưa đáp ứng yêu cần công tác đổi mới.
N1- Yêu cầu ngày càng cao về chất lượng GD.

M2- Đội ngũ GV vững vàng chuyên môn, năng động, nhiệt tình.
N2- Yêu cầu của việc đổi mới PPDH.



Y3- Một số trường có chất lượng chưa đồng đều (đặc biệt lớp có học sinh dân tộc thiểu số)




Giải pháp:
GP1: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
GP2: Tăng cường công tác XHHGD
GP3: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động NGLL trong đó chú trọng hoạt động giao tiếp của HS dân tộc thiểu số
GP4: Phát huy UDCNTT trong dạy học.
GP5: Tăng cường vai trò lãnh đạo của đổi mới SHCMNCBH
GP6: Phát huy vai trò giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán,
GP7: Phát huy phong trào tự học, tự nghiên cứu.

 
Gửi ý kiến