Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Tư (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:10' 07-05-2016
Dung lượng: 110.5 KB
Số lượt tải: 701
Số lượt thích: 0 người

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2016

Họ và tên giáo viên: Hoàng Văn Tư
Môn dạy: Giáo dục Quốc Phòng & An Ninh
Tổ chuyên môn: Sinh - Kỉ - Thể - Quốc Phòng An Ninh
Tên mô đun tự chọn: Module THPT 3; Module THPT 10;
Module THPT 14

NỘI DUNG, THỜI GIAN

Nôi dung 1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Thời lượng 30 tiết
+ Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm 15 tiết
Nôi dung 2: Theo kế hoạch của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Thời lượng 30 tiết
+ Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm 15 tiết
Nôi dung 3: Bồi dưỡng theo kiến thức tự chọn
- Thời lượng 60 tiết
-Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT.
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2015 – 2016 trường THPT Quỳ Châu
- Căn cứ vào mục đích tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động BDTX của tổ,nhóm chuyên môn , mục đích tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân và tình hình cụ thể nhiệm vụ năm học 2015- 2016 tôi chọn 3 module sau: Module THPT 3, Module THPT 10, Module THPT 14.
MODULE THPT 3
GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIỆT

- Học sinh cá biệt: học sinh có những thái độ, hành vi không phù hợp với giá trị, nội quy, truyền thống của tập thể, không thực hiện tròn bổn phận và trách nhiệm của ngưởi học sinh, hoặc thiếu văn hóa, đạo đức trong quan hệ ứng xử với mọi người, đồng thời không có động cơ học nên kết quả học tập yếu, kém… được lặp lại thường xuyên và trở thành hệ thống được coi là cá biệt.A. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức và kỹ năng
- Liệt kê được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cá biệt.
- Sử dụng và phối hợp được các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt; các phương pháp giáo dục và các phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh cá biệt có tính đến đặc điểm lứa tuổi học sinh THPT và đặc điểm cá nhân.
2. Về thái độ
- Tin rằng mọi học sinh đều có thể thay đổi theo hướng tích cực và tôn trọng học sinh cá biệt như những nhân cách có giá trị.
- Cam kết, giúp đỡ, hỗ trợ học sinh cá biệt thay đổi niềm tin và hành vi không mong đợi.
B- NỘI DUNG
Tìm hiểu về học sinh cá biệt ở lứa tuổi Trung học phổ thông.
1-Những tác động tích cực và tiêu cực đến học sinh từ gia đình, bạn bè và môi trường sống
2-Những khó khăn về từng phương diện của học sinh
3-Những nhu cầu, sở thích, mong muốn, điểm mạnh của từng học sinh cá biệt
4- Niềm tin, quan niệm của học sinh về các giá trị trong cuộc sống
5- Khả năng nhận thức, nhu cầu, động cơ học tập
6- Tính cách với những đặc điểm cơ bản
7- Hành vi, thói quen chưa tốt và những nguyên nhân
II. Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt.
1.Thực hành bài tập “Tự nhận thức bản thân” cho từng học sinh trên lớp, trong đó có học sinh cá biệt
2. Trò chuyện với học sinh cá biệt ngoài giờ học: GV cần thể hiện sự quan tâm lắng nghe để hiểu hơn là để đáp lại, giữ bình tĩnh và kiên nhẫn không cắt ngang, tránh tranh cãi hoặc phê phán, thể hiện thiện chí muốn lắng nghe
3. Các phương pháp thu thập thông tin khác.

III. Hướng phối hợp xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin về từng học sinh cá biệt.
1. Xử lý phân tích thông tin thu được
2. Lưu giữ kết quả đánh giá để lập hồ sơ từng học sinh cá biệt
3. Hướng khai thác thông tin về học sinh
IV. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt.
Chưa có mục đích học tập rõ ràng, chưa nhận thức được trách nhiệm, bổn phận của bản thân
2. Có niềm tin sai về giá trị của con người và cuộc sống:
3. Chán nản:
4. Rối loạn hành vi xã hội của học sinh cá biệt
* Các mức độ
Avatar

trỷtyt

 
Gửi ý kiến