Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

công tác xã hội hóa giáo dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:31' 10-05-2009
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 325
Số lượt thích: 0 người
Phần I - Đặt vấn đề


Như chúng ta đã biết giáo dục mầm non là khâu đầu tiên giáo dục của qua trình giáo dục con người, mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non là ngành học quan trọng, đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người, là đơn vị cấu trúc cơ bản, là nơi chuyên trách việc xây dựng con người mới đáp ứng yêu cầu của đất nước trong từng giai đoạn. Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đáp ứng thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì mỗi giáo dục ở mỗi nhà trường phải kết hợp với giáo dục gia đình, giáo dục xã hội. Hay nói cách khác là thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Như câu thơ của Bác hồ nói:
“Trẻ em như búp bê trên cành
Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”
Biết ăn, biết ngủ như thế nào là ngoan? Đó chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta, vì trẻ là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc, của mỗi quốc gia và của nhân loại. Điều 22 luật giáo dục đã chỉ rõ: “Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố hàng đầu tiên về nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một”.
Như vậy trường mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là ngành học thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu từ 3- 72 tháng tuổi, nhằm tạo ra những mầm mống về phẩm chất, về năng lực của con người mới. Muốn làm được như vậy thì việc huy động các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục. Trong bối cảnh của đất nước ta hiện nay, việc thực hiện xã hội hoá giáo dục đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy mà chúng ta đã huy động được cộng đồng tham gia vào giáo dục trên cả hai mặt: Tiếp nhận giáo dục và đóng góp với Nhà nước vào sự phát triển giáo dục, dần từng bước nâng cao sự hưởng thụ giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân. Trong những năm gần đây, hiệu quả của việc thực hiện xã hội hoá giáo dục là rất to lớn. Cộng đồng xã hội đã quan tâm đến giáo dục, đến nhà trường nhiều hơn. nhờ đó mà các trường học được trang bị tốt hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.
Giáo viên và học sinh được quan tâm hơn về nhiều mặt như: vật chất, tinh thần nên đã dần nâng cao được chất lượng dạy và học. Song còn một số địa phương thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục còn mờ nhạt, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội làm chưa tốt, mọi lực lượng xã hội còn chú ý đến việc phát triển kinh tế tăng thu nhập , chưa thực sự quan tâm đến giáo dục đào tạo khoán trắng việc giáo dục cho nhà trường. Người
 
Gửi ý kiến